Lintuvaaran koulu

Lintuvaaran koulussa on noin 500 oppilasta vuosiluokilla 1-6. Koulu sijaitsee vehreällä alueella lähellä Leppävaaraa.

Meidän koulu

Lintuvaaran koulu sijaitsee Pohjois-Leppävaaran alueella, Lintuvaaran laella. Koulun lähimiljöössä yhdistyvät luonnonkauneus ja liikkuminen. Sello kirjastopalveluineen ja Leppävaaran liikuntapalvelut ovat kävelymatkan päässä. Lintuvaaran koulun laajennuksen ja peruskorjauksen valmistuttua 7.1.2016 saimme kouluumme upeat taito- ja taideaineiden tilat. Myös koulumme kirjaston tilat ovat hienot, pienen kyläkirjaston tasoa. Koulumme piha-alueet ovat yksi Espoon koulujen parhaita.

Koulussamme opiskelee noin 520 oppilasta. Olemme koulu, jossa yhteisöllisyys ohjaa toimintaamme. Musiikki on myös näkyvä osa koko koulun toimintaa. 2. luokan jälkeen musiikista kiinnostuneet oppilaat voivat myös hakea koulumme musiikkipainotteiselle luokalle (3.–6. luokat). Koulussamme annetaan valmistavaa opetusta vuosiluokille 1–6 ja erityisluokkaopetusta oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea pienluokassa.

Kuva: Taru Turpeinen