Latokasken koulu

Alakoulu Espoonlahden alueella metsien ympäröimällä pientaloalueella Latokasken kaupunginosassa. Koulumme tarjoaa rauhallisen ja turvallisen oppimisympäristön. Pidämme tärkeänä hyvien perustietojen ja -taitojen oppimista.

Meidän koulu

Latokasken koulu on noin 300 oppilaan vuosiluokkien 1.-6. alakoulu Espoossa. Latokasken koulu sijaitsee metsien ympäröimällä pientaloalueella Latokasken kaupunginosassa. Koulumme tarjoaa rauhallisen ja turvallisen oppimisympäristön. Pidämme tärkeänä hyvien perustietojen ja -taitojen oppimista.

Latokasken koulussa on paljon yhteisöllistä toimintaa, joka piristää koulun arkea ja antaa koulun oppilaille tilaisuuksia kokea yhteenkuuluvuutta kouluna. Koulumme oppilaat saavat osallistua koulun toimintaan monella tavalla. Oppilaskunnan hallituksena toimii Oppilasparlamentti, jossa on edustajia jokaiselta luokalta. Osallistumisen pajoissa on vastuutehtäviä kaikille 3-6 luokkien oppilaille.

Olemme KiVa Koulu. Pyrimme vastustamaan kaikenlaista kiusaamista koulussa. Pienten riitatilanteiden selvittelyyn käytämme vertaissovittelua eli Versoa. Kaveritaitoja opiskelemme myös ArvoKas -menetelmää käyttäen.

Kannustamme oppilaita liikkumaan ja leikkimään välituntisin. Latokasken koulun ympäristön metsät ja liikuntareitit ovat meille tärkeitä paikkoja, joissa voi oppia ja virkistäytyä.

Tahdomme ylläpitää lämminhenkistä oppimisilmapiiriä yhteistyössä kotien kanssa.
Teemme paljon yhteistyötä huoltajien kanssa. Koulun vanhempainyhdistys antaa myös huoltajille mahdollisuuden toimia koulun oppilaiden hyväksi ja tutustua toisiin huoltajiin. Jokaisessa luokassa toimii myös luokkatoimikunta, joka voi esim. tukea luokan retkitoimintaa.

Latokasken koulussa opiskellaan englannin kieltä ensimmäisestä luokasta lähtien. A2- kielenä 4. luokalta alkaen voi opiskella saksaa.

Latokasken koulun oppilaat siirtyvät ensi syksynä uuteen Nauriskasken kouluun, jossa aloittaa lukuvuonna 2022–2023 vuosiluokat 1–6.

Kuva: Taru Turpeinen