Kilon koulu

Kilon koulu on 480 oppilaan alakoulu. Yleisopetuksen lisäksi koulussamme on erityisopetuksen luokkia. Koulu sijaitsee Kilossa osoitteessa Aspelinintie 3. Lukuvuosina 2021-2022, 2022-2023 sekä syksyllä 2023 Kilon koulu toimii väistötiloissa useammassa eri pisteessä. Tänä aikana vanhan koulun paikalle rakennetaan uusi koulurakennus.

Meidän koulu

Koulussamme opetus ja kasvatus pohjautuvat opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmamme kertoo, miten opetus koulussamme järjestetään sekä mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelma määrittelee oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt sekä arvioinnin perusteet.

Espoossa painotetaan positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulmaa. Tämä tarkoittaa sitä, että autamme oppilaita tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Oppimisen haasteisiin vastaamme kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.

Kilon koulussa opiskellaan englantia ensimmäisestä vuosiluokasta lähtien. A2-kieliksi on mahdollista valita ruotsi tai saksa. B-ruotsi alkaa kuudennella luokalla.

Kuva: Taru Turpeinen