Hansakallion koulu

Hansakallion koulu on vuosiluokkien 1-6 alakoulu Kauklahdessa. Koulussamme opiskelee noin 580 oppilasta. Yleisopetuksen lisäksi koulussamme on erityisopetuksen luokkia. Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta. Järjestäjä on Kauklahden päiväkoti.

Meidän koulu

Hansakallion koulu sijaitsee Kauklahden kauniissa kulttuurimaisemassa. Rakennus on arkkitehtien Heikki ja Kaija Sirénin 1950-luvulla suunnittelema. Vuosina 2009-2011 koulua peruskorjattiin ja laajennettiin. Peruskorjauksen ja laajennuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm. Elokuussa 2016 otettiin käyttöön lisätilaksi urheilukentälle rakennettu Paviljonki. Sen tiloissa työskentelee noin 130 oppilasta sekä 10 henkilökunnan jäsentä.

Koulun toiminnan lähtökohtana on oppilaslähtöinen opetus- ja kasvatustyö. Yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa luomme turvallisen oppimisympäristön, joka tukee oppilaan kasvua vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tavoitteemme on antaa oppilaalle hyvät perustiedot ja -taidot. Kasvatamme vastuullisuuteen ja yhteistyöhön sekä tuemme oppilaan myönteistä kehitystä ja itsetuntoa. Korostamme hyviä tapoja, huomaavaisuutta ja kohteliaisuutta.

Koulussamme opiskellaan A1-kielenä englannin kieltä ensimmäisestä luokasta lähtien ja B1-kielenä ruotsin kieltä kuudennesta luokasta lähtien. Vapaaehtoisena A2-kielenä voi opiskella ruotsia tai saksaa neljännestä luokasta lähtien.

Hansakallion koulun pihaKuva: Taru Turpeinen