Kasvun ja oppimisen tuki

Esiopetuksessa lapsi on oikeutettu saamaan tukea kolmiportaisen tuen mallin mukaisesti. Lapsen tuen suunnittelu esiopetuksessa on yksilöllistä. Pedagogisten järjestelyjen lisäksi on käytettävissä erilaisia rakenteellisia, resurssointiin ja ryhmäkokoon liittyviä järjestelyjä. Esiopetuksen kasvun ja oppimisen tuen suunnittelussa tehdään tiivistä yhteistyötä sekä vanhempien että opiskeluhuollon henkilöstön ja laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Esiopetuksen osa-aikainen erityisopetus toteutuu esiopettajan ja laaja-alaisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan yhteistyönä. Lisäksi esiopetuksessa voi työskennellä lasten kielen oppimisen tukena kieli- ja kulttuuriopettaja.

Koko Espoo