Esiopetukseen ilmoittautuminen ja päätöksenteko

Lukuvuoden 2022–2023 esiopetukseen ilmoittaudutaan 10.–21.1.2022. Ilmoittautua voi täyttämällä esiopetushakemuksen. Poikkeustilanteissa esiopetukseen voi ilmoittautua paperihakemuksella, jos huoltajalla ei ole henkilötunnusta tai pankkitunnuksia. Huomioittehan, että hakuajan 10.-21.1.2022 päättymisen jälkeen tulleet hakemukset käsitellään vasta toissijaisessa käsittelyssä. Esimerkiksi lapsen asuinpaikan tai huoltajan työ- tai opiskelutilanteen muuttuessa taikka muusta vastaavasta erityisestä syystä esiopetukseen voi hakea hakuajan jälkeen. Esiopetus alkaa 11.8.2022.

Koko Espoo