Kantokasken koulu

Kantokasken koulu on alakoulu Latokasken pientaloalueella. Koulussa opiskeltavat A-kielet ovat englanti, ranska ja saksa.

Meidän koulu

Kantokasken koulu on 350 oppilaan alakoulu Latokaskessa. Yleisopetuksen 1-6 vuosiluokkien lisäksi koulussa annetaan opetusta oppimisvaikeuksia kuntouttavilla erityisluokilla.

Esiopetuksesta ja siihen liittyvästä varhaiskasvatuksesta vastaa Lehtikasken päiväkoti.

Kuva: Taru Turpeinen