Projektit

KAMU Espoon kaupunginmuseossa on käynnissä muun muassa Muinaistutkijan matkassa, Espoonkartano ja Yleisötyöpolitiikka-projektit.

Muinaistutkijan matkassa -projekti

Muinaistutkijan matkassa on KAMU Espoon kaupunginmuseon vuonna 2020 käynnistynyt projekti, joka käsittelee tietoa Espoon arkeologiasta vuosina 2020-2023. Yleisölle esihistoriateema on näkynyt erityisesti vuonna 2022, jolloin projektin lopputulokset ja palvelut on julkaistu.

KAMUssa Näyttelykeskus WeeGeellä 17.3.2022 avattu Johtolankoja juurillemme -näyttely kertoo esihistoriasta geenitiedon näkökulmasta ensimmäistä kertaa Suomessa. Näyttelyssä tarkastellaan nykyihmisen perimää ja sen kautta lähdetään etsimään juuriamme esihistoriasta. Näyttelyssä hyödynnetään uusinta tutkimustietoa genetiikasta ja arkeologiasta.

Projektiin liittyen museo on tuottanut helposti lähestyttävän julkaisun Espoon esihistoriasta, jolle on ollut selkeä tarve, sillä nykyiset vastaavat julkaisut ovat 1990-luvulta. Mobiilireittien avulla on tehty merkittäviä espoolaisia arkeologisia maastokohteita tunnetuksi yleisölle. Yleisökaivaus on tehty Karhusuon koulun kanssa  toukokuussa 2022 ja pedagogiset palvelut on räätälöity teemaan sopivaksi.

Lisätietoja:
projektipäällikkö, intendentti
Tomi Heikkilä
puh. 046 877 3162

Espoonkartano-projekti

Espoonkartano-projekti on vuonna 2021 käynnistynyt tutkimusprojekti, jonka aiheena on Espoonkartano ja sen pitkä ja monivaiheinen historia.

Espoonkartano on Espoon useista kartanoista merkittävimpiä ja se oli aikoinaan yksi suurimpia tiloja Suomessa. Espoonkartano perustettiin kuninkaankartanoksi Kustaa Vaasan käskystä vuonna 1556 ja siihen liitetty Espobyn kylä on antanut nimensä koko Espoolle. Kartano on olennainen osa Espoon historiaa ja Espoo-tarinaa (Espoon kaupungin strategia). Espoon lisäksi kartanon historia kytkeytyy valtakunnalliseen valtapolitiikkaan ja kartanokulttuurin leviämiseen. Kartanon nykyiset rakennukset ovat peräisin 1700-luvulta ja ne ovat yksityisomistuksessa.

Espoonkartano-projektin tavoitteena on tuottaa uutta tietoa Espoonkartanosta ja sen eri vaiheista, mutta samalla myös espoolaisista kulttuuriympäristöistä ja kulttuuriperinnöstä. Projektin tutkimustuloksia esitellään laajassa tutkimusjulkaisussa ja näyttelyssä KAMU Espoon kaupunginmuseossa Näyttelykeskus WeeGeellä lokakuusta 2023 alkaen.

Tutkimusjulkaisu kattaa ajallisesti Espoonkartanon vaiheet 1500-luvulta 2000-luvulle. Julkaisu on perusteos Espoonkartanosta ja sen historiasta, mutta samalla artikkelikokoelma kartanohistorian eri aihepiireistä Espoonkartanon kontekstissa. Julkaisu ilmestyy sekä suomeksi että ruotsiksi lokakuussa 2023.

Näyttely Espoonkartanosta on esillä KAMUssa Näyttelykeskus WeeGeellä 2023–2024. Näyttelyssä hyödynnetään projektin aikana kertynyttä tutkimustietoa, joka esitetään visuaalisesti ja kokemuksellisesti tarinallistaen ja monikerroksisesti uusinta näyttelyteknologiaa hyödyntäen. Näyttely sisältää monipuolisen yleisöohjelman.

Espoonkartano-projektiin liittyy myös kansainvälinen kartanotutkimusseminaari, joka järjestetään Hanasaaren kulttuurikeskuksessa kesällä 2024. Seminaari on osa kansainvälisen kartanotutkimusverkoston(ulkoinen linkki) ohjelmistoa.

Lisätietoja:
projektipäällikkö, intendentti
Minna Vento
minna.vento(at)espoo.fi

Kuva: Svenska kulturfonden