Rata ja sen eteläpuolella sijaitseva Vermonrinteen asuinalue.
Ilmakuva suunnittelualueesta vuodelta 2020.Kuva: Espoon kaupunki

Vermo

AsemakaavoitusLeppävaara

Asemakaavan muutos koskee Mäkkylän aseman vieressä sijaitsevan Espoon Asuntojen asuinkohdetta. Asuinkorttelin maltillista tehostamista tutkitaan. Tavoitteena on liittää uudisrakentaminen hienovaraisesti ympäristön rakennuskantaan. OAS ja valmisteluaineisto pyritään saamaan nähtäville keväällä 2023. Keskustelutilaisuus kaavasta ja Vermonrinteen kehittämisnäkymistä järjestettiin asukkaille 31.1.2023.

Kaavan nimi

Vermo

Aluenumero

113906

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Aloitusvaihe

Hakija

Espoon asunnot

Ajankohtaista:

Taustaa:

Vermonrinteen kehittäminen nousi keskusteluun 2019 rakennuttajien kiinnostuksen myötä. Kaupunkisuunnittelukeskus järjesti alueen asukkaille tiedotustilaisuuden marraskuussa 2019.

Tämän jälkeen tilanne on kuitenkin muuttunut, eikä Vermonrinteen kehittämisperiaatteiden laatiminen näytä juuri nyt ajankohtaiselta.

Nyt järjestettävän tilaisuuden tarkoituksena on kuulla asukkaiden ajatuksia siitä, mikä Vermonrinteessä on hyvää ja mihin suuntaan aluetta kannattaisi tulevaisuudessa kehittää. Samalla halutaan kertoa vireillä olevasta Espoon Asuntojen kaavahankkeesta. 

Yhteyshenkilöt

Kati Kivelä

arkkitehti, asemakaavoitus+358 40 6368433Tekniikantie 15, Otaniemi

Ina Westerlund

maisema-arkkitehti+358 40 6369256Tekniikantie 15, Otaniemi

Ville Keskisaari

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu+358 40 6369903Tekniikantie 15, Otaniemi