Suunnittelualueella sijaitseva, nykyinen 2-3-kerroksinen toimistotalo on rakennettu Kalevalantien ja Tietäjäntien kulmaan.
Kalevalantien varressa sijaitsevan, niin kutsutun SITO:n talon tontille on kehitteillä asuinkerrostalohanke.Kuva: Espoon kaupunki / Aino Kuusimäki

Tietäjänkulman täydennysrakentaminen

AsemakaavoitusTapiola

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on rakentaa asuinkerrostaloja nykyiselle "Siton talon" tontille Kalevalantien varressa. Muutos mahdollistaa lisää asuntoja hyvin saavutettavalla ja yhä asumisvaltaisemmaksi muuttuvalla alueella. Asemakaavan muutos on kuulutettu vireille osana Kalevalantien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa vuonna 2019. Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavaehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 8.12.2022.

Kaavan nimi

Tietäjänkulma

Aluenumero

213410

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Hyväksymisvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja