Osa vanhasta Teknologföreningenin rakennuksesta on säilytetty osana uudisrakentamista. Ihmisiä kävelee uusien rakennusten ja Dipolin välisellä puustoisella alueella.
Näkymä suunnittelualueelle Otakaarelta.Kuva: Verstas Arkkitehdit Oy

Teknologföreningenin opiskelija-asunnot

AsemakaavoitusTapiola

Asemakaavan muutos mahdollistaa opiskelija-asuntojen rakentamisen. Olemassa oleva Teknologföreningenin rakennus puretaan lähes kokonaan. Rakennuksesta säilytetään muistuma osana uudisrakennusta. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 5.10.–3.11.2020. Jatkokäsittelyn aikataulu on toistaiseksi avoin.

Kaavan nimi

Teknologföreningen

Aluenumero

220212

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Taustatietoa

Tämä kaava oli OAS-vaiheessa osa Otakaari 220505 kaavaa. 

Yhteyshenkilöt

Sampo Sikiö

aluearkkitehti, asemakaavoitus046 877 3474Tekniikantie 15, Otaniemi

Olli Koivula

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3003Tekniikantie 15, Otaniemi