Nupurinkallion rakentunut pientaloalue
Viistoilmakuva suunnittelualueesta Kuva: Espoon kaupunki

Nupurinkallion täydennysrakentaminen

AsemakaavoitusEspoon keskus

Asemakaava koskee Nupurinkallion pientaloalueen täydennysrakentamista. Alue sijaitsee Nupurissa, Turunväylän ja Nuuksion virkistysalueiden välisellä alueella. Alueen läpi kulkee vilkasliikenteinen Nupurintie. Kaavan lähtökohdat ja tavoitteet viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan päätettäväksi arviolta syksyn 2021 aikana.

Kaavan nimi

Nupurinkallio

Aluenumero

641500

Kaavatyyppi

Asemakaava

Vaihe

Aloitusvaihe

Hakija

Espoon kaupunki

Taustatietoa

Kaavoituksella huolehditaan merkittävien luonto- ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisestä. Yhteydet tärkeimpien viheralueiden välillä turvataan. Alueen liikennejärjestelyitä parannetaan ja alueelle luodaan asukkaita palvelevia uusia ulkoilureittejä. 

Nupurinkallion asemakaavan (aiempi aluenumero 640700) valmisteluaineisto (kaavaluonnokset) oli nähtävillä vuonna 2011. Nyt alueen asemakaavoitus aloitetaan alusta määrittämällä uudet, ajantasaiset lähtökohdat ja tavoitteet alueen suunnittelulle. Alueen suunnittelu perustuu hyväksymiskäsittelyssä olevaan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaan. Vuoden 2011 valmisteluaineistosta saadut asukasmielipiteet ja viranomaislausunnot huomioidaan suunnittelun lähtötietoina. Asemakaavaprosessin aikana tehdään tiivistä yhteistyötä alueen asukkaiden kanssa.

Yhteyshenkilöt

Miika Ruokonen

kaavoitusinsinööri, asemakaavoitus, Vanha-Espoon ja Kauklahden alueet043 824 6863Tekniikantie 15, Otaniemi

Kati Vuorinen

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu040 521 9772Tekniikantie 15, Otaniemi