Suunnittelualueen rajaus kartalla
Suunnittelualue kartalla

Nissinpuiston katu ja Hepmortinreitin puistoraitti

Kadut ja liikenneKauklahti

Espoon Kaupunkitekniikan Keskus on aloittanut Nissinpuiston kadu ja, sen yhteyteen tulevan LP-alueen katusuunnittelun sekä Hepmortinreitin puistoraitin puistosuunnittelun.

Nissinpuiston kadun suunnittelussa kehitetään kadun liikenteellisiä ja turvallisuuteen liittyviä ratkaisuja. Kadun pohjoispäätyyn suunnitellaan henkilöautojen kääntöpaikka. Asemakaavan mukaiselle LP-alueelle suunnitellaan yleinen henkilöautojen pysäköintialue

Nissinpuiston ja Laitmanintien välissä olevalle puistoalueelle suunnitellaan puistoraitti. Raitti toteutetaan idässä olevan Nissinlaaksonreitin jatkeeksi ja Laitmanintiellä raitti yhdistyy Kauklahdenväylän alikulkuun. Raitti toteutetaan kivituhkapintaisena, 3,5 metriä leveänä sekä valaistuna.

Katu- ja puistoalueesta laaditaan ensin hallinnolliset katu- ja puistosuunnitelmat. Suunnitelmaluonnokset tulevat tätä ennen asukkaille nähtäville ja kommentoitavaksi kevään 2023 aikana. Tämän jälkeen suunnitelmat viimeistellään ja niiden pohjalta laaditaan rakennussuunnitelmat. Rakentaminen tehdään tulevina vuosina.

 

Yhteystiedot:

Päivi Vänttinen

Projekti-insinööri+358 46 8772241Tekniikantie 15, Otaniemi

Annika Kemppainen

Suunnitteluhortonomi+358 40 6394373Tekniikantie 15, Otaniemi

Kaupunkiympäristön toimiala

Asuntoyksikkö PL 49 02070 ESPOON KAUPUNKI