Suunnittelualue on merkitty karttaan keltaisella viivalla.
Vaikuta 22.6.-13.7.2022

Niittyportti

Kadut ja liikenneTapiola

Espoon Kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Niittyportin katusuunnitelman laatimisen. Niittyportti nimisen kadun varrelta puuttuu jalankulku- ja pyörätie välillä Haukilahdentie – Koulusillankuja.

Vaihe

Suunnittelu

Jalankulku- ja pyörätie toteutetaan kadun eteläreunaan ja uusi suojatie Niittysillanpuiston länsipuolelle. Ajorataan ja valaistukseen ei tehdä muutoksia. Kuivatuksen toimivuus varmistetaan.

Rakentaminen arvioidaan alkavan aikaisintaan vuonna 2023.

Suunnitelmaluonnos on nähtävillä Ota kantaa -palvelussa 22.6.2022 alkaen, jossa luonnosta voi kommentoida 13.7.2022 asti. Tästä linkistä otakantaa.fi-palveluun.(ulkoinen linkki)

Syksyllä 2022 viedään kommenttien pohjalta muokatut katusuunnitelmat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti nähtäville ja sen jälkeen teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Yhteystiedot

Mariika Lehto

Aluepäällikkö+358 40 636 8610Tekniikantie 15, Otaniemi

Eteläinen alue

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100