Metsälinnunreitin alue ilmakuvassa. Alueella on pientaloja ja paljon puustoa.
Viistoilmakuva suunnittelualueesta vuodelta 2017.Kuva: Espoon kaupunki

Metsälinnunreitin asuinrakentaminen

AsemakaavoitusLeppävaara

Uutta asuinrakentamista olemassa olevien opiskelija-asuntojen tilalle. Lisäksi tutkitaan viereisen päiväkodin tontin laajentamista. Kyseessä on asemakaavan muutos. Suunnittelualue sijaitsee Metsälinnunreitin ja Lintulaaksontien risteyksessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 13.9.–19.10.2021 kohdassa valmisteluvaihe. Kaavaehdotusta valmistellaan, ja se pyritään saamaan nähtäville vuoden 2022 aikana.

Kaavan nimi

Metsälinnunreitti

Aluenumero

113001

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Valmisteluvaihe

Hakija

HOAS

Ajankohtaista:

Taustatietoa

Kaavan suunnitteluryhmän keskeisenä suunnittelukysymyksenä on löytää alueelle sopiva rakentamisen tehokkuus. Suunnittelussa huomioidaan  yhteydet viheralueille ja niiden luontoarvot. Kaavoituksella pyritään parantamaan alueen liikenneturvallisuutta. 

Yhteyshenkilöt

Kati Kivelä

arkkitehti, asemakaavoitus040 636 8433Tekniikantie 15, Otaniemi

Ina Westerlund

maisema-arkkitehti040 636 9256Tekniikantie 15, Otaniemi

Ville Keskisaari

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu040 636 9903Tekniikantie 15, Otaniemi