Suunniteltavat alueet on merkitty karttaan keltaisella viivalla.
Vaikuta 21.6.-12.7.2022

Lekkerikujan itäosa ja Vanha Leilitie

Kadut ja liikenneMatinkylä

Espoon Kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Lekkerikujan itäosan sekä Vanhan Leilitien katu- ja puistosuunnitelmien laatimisen. Työ liittyy Tynnyripuiston kaava-alueen maankäytön kehittymiseen.

Tynnyripuiston kaava-alueelle toteutetaan korttelialueella aiemmin sijainnut pohjois - eteläsuuntainen kevyen liikenteen yhteys, Vanha-Leilitie, Lekkerikujan ja Suomenlahdentien välille. Samassa yhteydessä jatketaan Lekkerikujan itäpäätä niin, että se palvelee tulevan Matinkylän lukion sekä olemassa olevaa metron huoltoyhteyksiä. Rakentaminen arvioidaan alkavan vuonna 2023.

Suunnitelmaluonnos on kommentoitavana Ota kantaa-sivustolla 21.6. - 12.7.2022. Saatuun palautteeseen vastataan kootusti kommentointiajan päätyttyä otakantaa.fi-sivustolla. Tästä linkistä otakantaa.fi-sivustolle.(ulkoinen linkki)

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katu- ja puistosuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville syksyllä 2022. Nähtävilläolosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Yhteystiedot

Mariika Lehto

Aluepäällikkö+358 40 636 8610Tekniikantie 15, Otaniemi

Eteläinen alue

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

09 816 25100