Suunniteltavat alueet on merkitty karttaan keltaisella viivalla.

Lekkerikujan itäosa ja Vanha Leilitie

Kadut ja liikenneMatinkylä

Espoon Kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Lekkerikujan itäosan sekä Vanhan Leilitien katu- ja puistosuunnitelmien laatimisen. Työ liittyy Tynnyripuiston kaava-alueen maankäytön kehittymiseen.

Tynnyripuiston kaava-alueelle toteutetaan korttelialueella aiemmin sijainnut pohjois - eteläsuuntainen kevyen liikenteen yhteys, Vanha-Leilitie, Lekkerikujan ja Suomenlahdentien välille. Samassa yhteydessä jatketaan Lekkerikujan itäpäätä niin, että se palvelee tulevan Matinkylän lukion sekä olemassa olevaa metron huoltoyhteyksiä. Rakentaminen arvioidaan alkavan vuonna 2023.

Suunnitelmaluonnos oli kommentoitavana otakantaa-sivustolla 21.6. - 12.7.2022.  Tästä linkistä otakantaa.fi-sivustolle.(ulkoinen linkki)

Katu- ja puistosuunnitelmaehdotus pidettiin nähtävillä 7.-21.11.2022. Nähtävilläolosta ilmoitettiin erikseen asianosaisille kirjeitse.

Yhteystiedot

Mariika Lehto

Aluepäällikkö+358 40 636 8610Tekniikantie 15, Otaniemi

Eteläinen alue