Ilmakuvaotteeseen on merkitty suunnittelualue keltaisella viivalla.
Vaikuta 23.11.-28.11.2022

Kutsumuksenkuja

Kadut ja liikenneEspoonlahti

Espoon kaupunkitekniikan keskus on laatimassa katu- ja puistosuunnitelmia Suinonsalmen asemakaava-alueelle sekä Munkkirannan tulevalle kääntöpaikalle Soukan kaupunginosassa.

Vaihe

Suunnittelu

Hankkeen katu- ja puistosuunnitelmien esittelytilaisuus pidetään keskiviikkona 23.11.2022 klo 16.30-17.30 Espoon kaupunkitekniikan keskuksessa Otaniemessä, Tekniikantie 15 neuvotteluhuone Bodominjärvi. Suunnittelualueeseen rajautuvia kiinteistöjä tullaan informoidaan tästä kirjeitse.

Suinonsalmen asemakaavalla täydennetään Munkkirannan asuntoaluetta luonnonläheiseksi ja viihtyisäksi omakotitaloalueeksi.

Suunnitelma käsittää nykyisen Meri-Hanikan parantamisen, uuden Kutsumuksenkujan rakentamisen sekä kaavan ulkopuolisen uuden jalankulku- ja pyörätieyhteyden Munkkirannanpolku Meri-Hanikasta Munkkirantaan. Lisäksi suunnitellaan Munkkirannan kääntöpaikka ja yleisiä kadunvarsipysäköintipaikkoja.

Kutsumuksenkujalta on ajoneuvoyhteys Suvisaarentielle sekä jalankulku- ja pyörätieyhteys Munkkirannanpolulle. Katu rakennetaan 5,0 m leveäksi asfalttipäällysteiseksi pientaloalueen päättyväksi tonttikaduksi, jonka itäosassa on yleinen pysäköintialue ja kääntöpaikka. Kadun eteläosassa on on 3,5, m leveä jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu, jolla tontille ajo ja huoltoajo on sallittu.

Meri-Hanikka parannetaan jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi päättyväksi 4,5 m leveäksi kivituhkapintaiseksi kaduksi, jolla tontille ajo ja huoltoajo on sallittu.

Kaduille rakennetaan kunnallisteknisiä johtoja sekä laitosten rakenteita.

Suvisaarentien eteläreunassa säilytetään lähivirkistysalue, jonka läpi kulkee korttelialueen ajoyhteys. Virkistysaluetta pitkin sen pituussuunnassa kulkee liito-oravan latvusyhteys. Virkistysalueen puusto hoidetaan ja uudistetaan siten, että puustoinen latvusyhteys alueen läpi säilyy. Aluetta koskeva liito-oravaselvitys on tehty keväällä 2022.

Suunnittelu on käynnistynyt kesällä 2022 ja katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset asetetaan nähtäville alkuvuodesta 2023. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse. Rakentamisen aloittaminen on ohjelmoitu loppuvuodelle 2023.

Kommentteja luonnoksiin voi antaa asukastilaisuudessa tai sähköpostilla 28.11.2022 saakka.

Yhteystiedot

Merja Vainikka

Projektipäällikkö+358 50 581 9304Tekniikantie 15, Otaniemi