Tiilijulkisivuisten harjakattoisten rakennusten päädyt näkyvät puuston keskellä.
Havainnekuva nykyisen GTK:n rakennuksen ympäristöstä.Kuva: Huttunen-Lipasti Arkkitehdit

Kivikairan uudisrakentaminen

AsemakaavoitusTapiola

Otaniemen Kivimieheen suunnitellaan uutta asuinaluetta. Samalla alueen työpaikkarakentamista ja palvelutarjontaa kehitetään. Kaupungin tavoitteena on yhdistää Otaniemi ja Keilaniemi kaupunkirakenteessa. Kaava on tullut vireille keväällä 2019 osana 220209 Kivimiehen kaavaa. Kaavaehdotus tulee nähtäville arviolta keväällä 2023.

Kaavan nimi

Kivikaira

Aluenumero

220213

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Yksityinen maanomistaja

Taustatietoa

Tavoitteena on noin 90 000 kerrosneliömetrin uudisrakentaminen. Tämä mahdollistaa asumisen noin 2 000 uudelle asukkaalle sekä uusia työpaikkoja. Rakentaminen sovitetaan ympäristöön ja alueen kulttuurihistorialliset arvot sekä luontoarvot huomioidaan suunnittelussa. Olemassa olevia rakennuksia pyritään säilyttämään mahdollisuuksien mukaan. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä osana 220209 Kivimiehen asemakaavan muutosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon jälkeen alue on erotettu omaksi kaavakseen.

Yhteystiedot

Toni Saastamoinen

arkkitehti, asemakaavoitus040 520 8272Tekniikantie 15, Otaniemi

Olli Koivula

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3003Tekniikantie 15, Otaniemi

Jenny Asanti

maisema-arkkitehti040 636 5495Tekniikantie 15, Otaniemi
Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!