Näkymä puistoalueelta.
NäkymäkuvaKuva: MASU Planning Oy

Karamalminrinteen asuinkerrostaloalue

AsemakaavoitusLeppävaara

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden asuinkerrostaloalueen rakentaminen Karamalminrinteeseen. Alue liittyy kehittyvään Keran keskusta-alueeseen. Kaavamuutoksessa tavoitteena on mahdollistaa myös nykyisten toimistokortteleiden monipuolisempi käyttö sekä osoittaa uusi linjaus alueen läpi kulkevalle joukkoliikenteen runkoyhteydelle. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 5.9.–4.10.2022. Tutustu aineistoon kohdassa Valmisteluvaihe. Kaava etenee ehdotusvaiheeseen arviolta kevätkaudella 2023.

Kaavan nimi

Karamalminrinne

Aluenumero

130517

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Valmisteluvaihe

Hakija

Yksityinen toimija

Taustatietoa

Kaavamuutos perustuu Keran osayleiskaavaan ja kaavarunkoon. Asemakaavoituksessa alueelle suunnitellaan niiden pohjalta muun muassapäiväkoti ja kaupunginosapuisto.  

Suunnittelussa turvataan alueella sijaitsevat liito-oravien elinalueet. Kaavan suunnitteluryhmä kiinnittää huomiota muun muassa pihojen monimuotoisuuteen ja hulevesien hallintaan. Keran alueen kaavoissa huomioidaan myös kestävän kehityksen tavoitteet ja alue toimii kiertotalouden esimerkkialueena. 

Alue on ollut aiemmin mukana Keran alueen kaavojen yhteisessä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka oli nähtävillä syksyllä 2017. Keran alueen kaavoitusta on tämän jälkeen jatkettu kolmessa osassa.

Yhteyshenkilöt

Jenni Mikkola

arkkitehti, asemakaavoitus+358 43 8252864Tekniikantie 15, Otaniemi

Ina Westerlund

maisema-arkkitehti+358 40 6369256Tekniikantie 15, Otaniemi

Tarja Pennanen

suunnittelupäällikkö, asemakaavan liikennesuunnittelu+358 46 8773002Tekniikantie 15, Otaniemi
Vaikuta nyt -uutiskirje kertoo, mihin hankkeisiin voit juuri nyt vaikuttaa ja mitä lähialueellasi tapahtuu. Lisäksi saat tiedon tulevista asukastilaisuuksista. Kirje ilmestyy sähköpostiisi kahden viikon välein. Tilaa klikkaamalla kuvaa!