Alustava rakennusmassoittelu. Etäosassa korkeampaa rakentamista Turunväylän meluesteeksi. Friisinmäentien varteen suunniteltu puurivistöä.
Havainnekuva ortoilmakuvapohjalla.Kuva: Espoon kaupunki

Friisinmäen työpaikka- ja urheilualue

AsemakaavoitusLeppävaara

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa pääosin toteutumattomat asemakaava-alueet työpaikka- ja urheilurakentamisen alueeksi. Muutosalue sijaitsee Turunväylän pohjoispuolella Friisinmäessä. Kaavamuutosalue jakautuu kahteen osa-alueeseen kahdessa korttelissa (54154 ja 51180, tontit 2 ja 3). . Tavoitteena on, että kaavaehdotus käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 2023.

Kaavan nimi

Masalankuja

Aluenumero

130308

Kaavatyyppi

Asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Espoon kaupunki ja yksityinen toimija

Taustatietoa

Kaavan suunnitteluryhmä huomioi alueen mahdolliset erityiset luontoarvot ja maaperän kunnostamistarpeen. Suunnittelussa selvitetään, voidaanko uusien rakennusten avulla vähentää viereisille pientaloalueille kantautuvaa liikennemelua. Kaavamuutoksen myötä alue vastaa paremmin nykyistä ja tulevaa maankäytön tarvetta liikenneväylien varrella.

Yhteyshenkilöt

Kati Kivelä

arkkitehti, asemakaavoitus+358 40 6368433Tekniikantie 15, Otaniemi

Ina Westerlund

maisema-arkkitehti+358 40 6369256Tekniikantie 15, Otaniemi

Ville Keskisaari

suunnitteluinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu+358 40 6369903Tekniikantie 15, Otaniemi