Kesäinen havainnekuva Finnoon keskuksen länsipuolen asuin- ja keskustatoimintojen korttelialueista
Havainnekuva Finnoon keskuksen länsipuolen korttelialueista Kuva: Arkkitehtitoimisto C&J Oy

Finnoon keskus (441501)

AsemakaavoitusEspoonlahti

Alueelle suunnitellaan uusi Finnoon keskus metro-, asuin-, työpaikka- ja palvelukortteleineen sekä virkistysalueineen. Linnustollisesti arvokas alue suojellaan ja suojelun kannalta tärkeiden toimenpiteiden toteuttaminen suojavyöhykkeillä varmistetaan. Energiantuotannon tontilla lisätään rakennusoikeutta mahdollistamaan kestävien energiamuotojen käyttöönotto. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 30.8.-28.9.2021 kohdassa valmisteluaineisto. Kaava etenee ehdotusvaiheeseen arviolta syyskaudella 2021.

Kaavan nimi

Finnoon keskus

Aluenumero

441501

Kaavatyyppi

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Vaihe

Ehdotusvaihe

Hakija

Espoon kaupunki ja yksityinen maanomistaja

Taustatietoa

Korkein hallinto-oikeus kumosi Espoon valtuuston aiemmin hyväksymän kaavan (Finnoon keskus 441500 ) toukokuussa 2021. Kumotussa kaavassa toimet, jotka lievittävät suojavyöhykkeen lisääntyvän käytön vaikutuksia, oli kuvattu ainoastaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Oikeus ei pitänyt asemakaavaa riittävän velvoittavana, kun kaavamääräyksissä vain viitattiin tähän hoito- ja käyttösuunnitelmana.  

Nyt käynnistyvällä valmistelukierroksella toimenpiteet muutetaan oikeudellisesti sitoviksi kaavamääräyksiksi. Muilta osin uusi asemakaava on sisällöiltään sama kuin valtuuston vuonna 2018 hyväksymä ratkaisu.

Yhteyshenkilöt

Patrik Otranen

arkkitehti, asemakaavoitus, Espoolahden alue043 825 0799Tekniikantie 15, Otaniemi

Salla Mäkelä

liikenneinsinööri, asemakaavan liikennesuunnittelu046 877 3001Tekniikantie 15, Otaniemi

Anja Karhula

maisema-arkkitehti, asemakaavoitus, Espoonlahden alue046 877 3742Tekniikantie 15, Otaniemi