Lupa-asiat

Espooseen sijoittuva tai Espoossa jo toimiva yritys tai yrittäjä voi tarvita toiminnan alkaessa tai muuttuessa erilaisia lupia kaupungilta. Yritystoiminta saattaa edellyttää myös muiden viranomaisten myöntämiä lupia. Lisätietoa muista kuin kaupungin myöntämistä elinkeinotoiminnan luvista saat yritysneuvonnasta.

Rakentaminen ja ympäristö

Rakentamiseen ja ympäristöön liittyvät luvat ja ohjeet

Rakentamiseen ja ympäristöön liittyvistä luvista saat lisätietoa kaupunkiympäristön toimialalta. Tällaisia lupia ovat esimerkiksi:

 • lyhytaikainen maanvuokraus ja maankäyttöluvat
 • rakentamiseen liittyvät luvat
 • rakennuspaikkaa koskevat toimenpide-, purkamis- tai maisematyöluvat
 • myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteiden toimenpideluvat
 • poikkeamispäätökset ja suunnitteluratkaisut asemakaava-alueen ulkopuolella oleville alueille
 • maa-ainesluvat
 • muut kuin rakennuspaikkaa koskevat maisematyöluvat
 • ilmoitukset ja luvat elinkeinotoiminnan aloittamisesta (esim. elintarvikemyymälän, kaupan, ravintolan tai muun elintarviketuotannon käynnistäminen)
 • ympäristölupa, jos kyseessä on ympäristöä kuormittava toiminta
 • muut ympäristöön liittyvät lupa- ja ilmoitukset (mm. meluilmoitukset)

Keskimääräinen käsittelyaika (viranomaispäätökset): 20-40 päivää
Keskimääräinen käsittelyaika (rakennuslautakunta): 70-130 päivää

Rakennusvalvonnan yhteystiedot lupa-alueittain.

Paloturvallisuusmääräykset

Ympäristöministeriö on tehnyt asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta. Lisätietoa maksimihenkilömääristä sekä eri kiinteistöjä koskevista määräyksistä.(ulkoinen linkki)

Käyttötarkoituksen muutos

Mikäli kiinteistön käyttötarkoitusta halutaan muuttaa, tehdään siitä hakemus kaupungille. Erityisen kiireiset hankkeet hoidetaan ensin tilapäisenä muutoksena, myöhemmin kaavalla tai poikkeamisluvalla. Tilapäisenä hoidetaan esimerkiksi väistökoulutilat ja yksityiset päiväkodit. Lisätietoja.(ulkoinen linkki)

Maanvuokraus

Kaupunki hankkii maata ensisijaisesti vapaaehtoisella kaupalla. Yritystontteja luovutetaan hakemusten perusteella tai erityiskohteissa ja korkean kysynnän tonteissa julkisella hakumenettelyllä tai hinta- tai laatukilpailulla. Lisäksi kaupunki myöntää mailleen maankäyttölupia lyhytkestoisiin tapahtumiin ja tempauksiin.

Lisätietoja saat Espoon kaupungin tonttiyksiköstä.

Sosiaali- ja terveydenhoitoala

Sosiaali- ja terveydenhoitoalan luvat

Mikäli palvelu toimii kahden tai useamman aluehallintaviraston alueella, luvan toiminnalle myöntää Valvira(ulkoinen linkki). Yhden aluehallintaviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomaisena toimii aluehallintavirasto(ulkoinen linkki).

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon tuottajien lupia ja lupien muutoksia koskevien hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin kaksi kuukautta.

Kaupungilla on velvollisuus valvoa joitain alan yksityisiä palveluntuottajia, kuten vanhusten palvelujen ja mielenterveyspalvelujen tuottajia. Näiden palveluntuottajien on tehtävä kaupungille ilmoitus toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta Espoon kaupungin alueella. Lue lisää.

Yritykset voivat ilmoittautua palveluntuottajaksi sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän kautta. Lisätietoja Parasta palvelua -verkkosivuilla(ulkoinen linkki)

Mitä vakuutuksia fysioterapia- ja terveydenhuoltopalveluiden tarjoajalla tulee olla?

 • Yrittäjän eläkevakuutus
 • Potilasvakuutus
 • Työeläke- ja työtapaturmavakuutukset työntekijöille

Lisätietoa tarvittavista vakuutuksista.(ulkoinen linkki)

Mikä on Valviran ohjeistus?

Lupien hinnat?

Ilmoitusvelvollisuus

Toiminnan harjoittajan tulee tarkistaa tarvitaanko Terveydensuojelulain 13. pykälän(ulkoinen linkki) mukaista kirjallista ilmoitusta kunnan terveydensuojeluviranomaiselle tehdä. Mikäli ilmoitus tarvitaan, se tulee tehdä 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. 

Yksityiset koulut

Espoon kaupungin opetustoimi antaa lausunnot Espooseen perustettavista yksityisistä kouluista, joille halutaan valtion tuki ja todistuksenantamisoikeus. Luvan myöntää valtioneuvosto.

Opetustoimen yhteystiedot.

Elintarvike-, ravintola- ja matkailuala

Elintarvikehuoneistoilmoitus

Elintarvikehuoneistoilmoitus tulee tehdä, kun elintarvikkeita valmistetaan, luovutetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään. Myös elintarvikkeiden verkkokaupasta on ilmoitettava. Ilmoitus on tehtävä uudesta elintarvikehuoneistosta, toiminnan olennaisesta muutoksesta, toimijan vaihtumisesta sekä toiminnan lopettamisesta tai keskeyttämisestä.

Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti Ilppa-palvelussa(ulkoinen linkki).

Kotikeittiöt/Valmistus kotona

Kotona voi harjoittaa pienimuotoista elintarvikealan toimintaa. Kotitoimijan on noudatettava elintarvikelainsäädännön vaatimuksia ja olla ennen toiminnan aloittamista yhteydessä elintarvikevalvontaan. Mikäli tilat kotona ovat riittävät, voidaan siellä esimerkiksi valmistaa leivonnaisia tai varastoida elintarvikkeita.

Tarpeelliset passit ja kortit

Anniskelupaikan vastaavalla hoitajalla tai muulla tehtävään nimetyllä henkilöllä tulee olla alkoholilain tuntemuksen osoittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymä todistus eli anniskelupassi
Anniskelupassin edellyttämän koulutuksen ja testin voi suorittaa esimerkiksi Omniassa(ulkoinen linkki)
Lisätietoja Valviran verkkosivuilla(ulkoinen linkki)

Hygieniapassin tarvitsee, jos työssään käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, esimerkiksi maito- tai lihatuotteita. Työntekijällä tulee olla hygieniapassi seuraavissa työpaikoissa:

Matkailualan turvallisuuspassi Matupa toimii majoitus- ja ravitsemisalan ja ohjelmapalvelualan työntekijöitä varten räätälöity vapaaehtoinen turvallisuuskoulutus. Se antaa työntekijöille tarpeelliset perustiedot matkailun turvallisuusasioista. Matupa on hyödyllinen kaikille matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, liikunta- ja ulkoilupalveluiden, festivaalien, elämyspuistojen ja tapahtumien parissa toimiville.

Lisätietoja matkailualan turvallisuuspassista Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, SPEK:in verkkosivuilla(ulkoinen linkki)

 

Ulkomyynti ja terassiluvat

Ulkomyynti on elintarvikkeiden tarjoilua ja myyntiä sekä näihin liittyvää elintarvikkeen käsittelyä elintarvikehuoneiston ulkopuolella esim. liikkuvasta myyntilaitteesta ulkotilassa. Liikkuvia myyntilaitteita ovat esimerkiksi teltat, kontit, autot ja vaunut. 
Yhteydenotot ja lisätiedot: ulkomyynti@espoo.fi 

Lisätietoja kaupungin Elintarvikevalvonnan verkkosivuilta. 

Ulkotarjoilualue – terassilupa

Kaupungin maalta voi vuokrata ulkotarjoilualueen. Lupaa haetaan siltä kaupungilta, johon ulkotarjoilualue sijoittuu. 
Espoon kaupungin hakuohjeet, hinnoittelu ja vuokraussäännöt. 

 

Elintarvikevalvonta

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta. Valvonta kohdistuu sekä elintarvikkeisiin että niiden tuotanto-, säilytys-, tarjoilu- ja myyntiolosuhteisiin. Lue lisää

Katso myös BE-studio, jossa kerromme käytännön esimerkkien avulla mitä ammattimaista elintarviketoimintaa kotona voi harjoittaa. Saat neuvoja muun muassa miten käsittelet ja valmistat elintarvikkeita turvallisesti ja vastuullisesti sekä millaisia käytänteitä toiminnan aloittamiseen liittyy. 

Ympäristöneuvontaa pk-yrityksille

Ekokompassi tarjoaa räätälöityä neuvontaa ympäristöasioissa. Päämääränä on vahvistaa yritysten valmiuksia parantaa ympäristöasioiden hallintaa ja ekotehokkuutta. Lue lisää Ekokompassin verkkosivuilta(ulkoinen linkki).

 

Parturi-kampaajat, tatuointi- ja kauneudenhoitopalvelut

Toimitilat: Tarkista onko toimitilat hyväksytty ko. käyttötarkoitukseen. 

Kauneushoitolat, solariumtilat, tatuointi- ja lävistysliikkeet sekä muut huoneistot, joissa suoritetaan ihon käsittelyä (esimerkiksi kuppaus tai hirudoterapia eli iilimatohoito) ovat terveydensuojelun säännöllisen valvonnan kohteita. Lue lisää.

Terveydensuojelulain 13. pykälän(ulkoinen linkki) mukaan toiminnanharjoittajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Tämä ei kuitenkaan koske kampaamoja tai partureita. Ilmoituksen liitteenä tulee toimittaa toimitilan asema- ja pohjapiirros, ilmanvaihdon mittauspöytäkirja sekä tarvittaessa selvitys talousveden laadusta. Ilmoitus on tehtävä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta.

  Ilppa-järjestelmässä voit tehdä ilmoituksen sähköisesti. Järjestelmän käyttö vaatii Suomi.fi-valtuutuksen yritykseen, jolle haluat tehdä ilmoituksen. Tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemiseen löytyvät Ilpan kotisivulta: Sähköinen ilmoitusjärjestelmä Ilppa(ulkoinen linkki).

   

   

  Päiväkodit, kerhot, ryhmäperhepäiväkodit

  Päiväkodin ja kerhotilan suunnitteluvaiheessa on syytä olla hyvissä ajoin yhteydessä terveystarkastajaan sekä muihin viranomaisiin, kuten sosiaaliviranomaisiin, rakennusvalvontaan (tilan uusi käyttötarkoitus) sekä palo- ja työsuojeluviranomaisiin.

  Päivähoito- ja kerhotilan on oltava toimintaan soveltuva. Huomioitavia asioita ovat muun muassa huoneiston sijoittaminen, tilan tarve, ilmanvaihto, WC- ja pesutilojen riittävyys, siivous- ja vaatehuoltotilat sekä henkilökunnan tilat. Toiminnan olennainen muuttaminen tarkoittaa esimerkiksi huomattavaa lisäystä lasten määrässä, tilojen perusparannusta tai aiemmin muussa käytössä olleen tilan ottamista käyttöön.

  Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus tunnistaa toimintansa terveysriskit ja järjestää toimintansa siten, että terveyshaitat estetään mahdollisuuksien mukaan. Tätä tarkoitusta varten toiminnanharjoittajan on hyvä laatia kirjallinen omavalvontasuunnitelma. 

  Lisätietoja.

  Business Espoon yritysneuvonta

  Ota meihin yhteyttä! Palvelemme puhelimitse ja sähköpostitse. 

  Puh. +358 50 5130321
  S-posti: info@businessespoo.fi 
  Osoite: Otakaari 5 A, 02150 Espoo.