Lupa-asiat

Espooseen sijoittuva tai Espoossa jo toimiva yritys tai yrittäjä voi tarvita toiminnan alkaessa tai muuttuessa erilaisia lupia kaupungilta. Yritystoiminta saattaa edellyttää myös muiden viranomaisten myöntämiä lupia. Lisätietoa muista kuin kaupungin myöntämistä elinkeinotoiminnan luvista saat yritysneuvonnasta.

Rakentaminen ja ympäristö

Rakentamiseen ja ympäristöön liittyvät luvat ja ohjeet

Rakentamiseen ja ympäristöön liittyvistä luvista saat lisätietoa kaupunkiympäristön toimialalta(ulkoinen linkki). Tällaisia lupia ovat esimerkiksi:

 • lyhytaikainen maanvuokraus ja maankäyttöluvat
 • rakentamiseen liittyvät luvat
 • rakennuspaikkaa koskevat toimenpide-, purkamis- tai maisematyöluvat
 • myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteiden toimenpideluvat
 • poikkeamispäätökset ja suunnitteluratkaisut asemakaava-alueen ulkopuolella oleville alueille
 • maa-ainesluvat
 • muut kuin rakennuspaikkaa koskevat maisematyöluvat
 • ilmoitukset ja luvat elinkeinotoiminnan aloittamisesta (esim. elintarvikemyymälän, kaupan, ravintolan tai muun elintarviketuotannon käynnistäminen)
 • ympäristölupa, jos kyseessä on ympäristöä kuormittava toiminta
 • muut ympäristöön liittyvät lupa- ja ilmoitukset (mm. meluilmoitukset)

Keskimääräinen käsittelyaika (viranomaispäätökset): 20-40 päivää

Keskimääräinen käsittelyaika (rakennuslautakunta): 70-130 päivää

Rakennusvalvonnan yhteystiedot lupa-alueittain(ulkoinen linkki).

Paloturvallisuusmääräykset

Ympäristöministeriö on tehnyt asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta. Lisätietoa maksimihenkilömääristä sekä eri kiinteistöjä koskevista määräyksistä.(ulkoinen linkki)

Käyttötarkoituksen muutos

Mikäli kiinteistön käyttötarkoitusta halutaan muuttaa, tehdään siitä hakemus kaupungille. Erityisen kiireiset hankkeet hoidetaan ensin tilapäisenä muutoksena, myöhemmin kaavalla tai poikkeamisluvalla. Tilapäisenä hoidetaan esimerkiksi väistökoulutilat ja yksityiset päiväkodit. Lisätietoja.(ulkoinen linkki)

Sosiaali- ja terveydenhoitoala

Sosiaali- ja terveydenhoitoalan luvat

Mikäli palvelu toimii kahden tai useamman aluehallintaviraston alueella, luvan toiminnalle myöntää Valvira(ulkoinen linkki). Yhden aluehallintaviraston alueella toimivalle palvelujen tuottajalle lupaviranomaisena toimii aluehallintavirasto(ulkoinen linkki).

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon tuottajien lupia ja lupien muutoksia koskevien hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin kaksi kuukautta.

Kaupungilla on velvollisuus valvoa joitain alan yksityisiä palveluntuottajia, kuten vanhusten palvelujen ja mielenterveyspalvelujen tuottajia. Näiden palveluntuottajien on tehtävä kaupungille ilmoitus toiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta Espoon kaupungin alueella.

Yritykset voivat ilmoittautua palveluntuottajaksi sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän kautta.

Mitä vakuutuksia fysioterapia- ja terveydenhuoltopalveluiden tarjoajalla tulee olla?

 • Yrittäjän eläkevakuutus
 • Potilasvakuutus
 • Työeläke- ja työtapaturmavakuutukset työntekijöille

Lisätietoa tarvittavista vakuutuksista.(ulkoinen linkki)

Mikä on Valviran ohjeistus?

Lupien hinnat?

Ilmoitusvelvollisuus

Terveydensuojelulain 13. pykälän(ulkoinen linkki) mukaan toiminnanharjoittajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Tämä ei kuitenkaan koske kampaamoja tai partureita.

Leirintäalueen perustaminen ja laajentaminen

Leirintäalueen perustamiseen ja laajentamiseen liittyvistä luvista voit tiedustella kaupungin liikuntatoimesta.

Yksityiset koulut

Espoon kaupungin opetustoimi antaa lausunnot Espooseen perustettavista yksityisistä kouluista, joille halutaan valtion tuki ja todistuksenantamisoikeus. Luvan myöntää valtioneuvosto.

Opetustoimen yhteystiedot(ulkoinen linkki).

Elintarvike-, ravintola- ja matkailuala

Tarpeelliset passit ja kortit

Anniskelupaikan vastaavalla hoitajalla tai muulla tehtävään nimetyllä henkilöllä tulee olla alkoholilain tuntemuksen osoittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymä todistus eli anniskelupassi. Lisätietoja Valviran verkkosivuilla(ulkoinen linkki)

Hygieniapassin tarvitsee, jos työssään käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, esimerkiksi maito- tai lihatuotteita. Työntekijällä tulee olla hygieniapassi seuraavissa työpaikoissa:

Matkailualan turvallisuuspassi Matupa toimii majoitus- ja ravitsemisalan ja ohjelmapalvelualan työntekijöitä varten räätälöity vapaaehtoinen turvallisuuskoulutus. Se antaa työntekijöille tarpeelliset perustiedot matkailun turvallisuusasioista. Matupa on hyödyllinen kaikille matkailun, hotelli- ja ravintola-alan, liikunta- ja ulkoilupalveluiden, festivaalien, elämyspuistojen ja tapahtumien parissa toimiville.

Lisätietoja matkailualan turvallisuuspassista Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön, SPEK:in verkkosivuilla(ulkoinen linkki)

Ulkotarjoilualue – terassilupa

Kaupungin maalta voi vuokrata ulkotarjoilualueen. Lupaa haetaan siltä kaupungilta, johon ulkotarjoilualue sijoittuu.

Elintarvikevalvonta

Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on suojata kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveyshaitoilta. Valvonta kohdistuu sekä elintarvikkeisiin että niiden tuotanto-, säilytys-, tarjoilu- ja myyntiolosuhteisiin. Lue lisää(ulkoinen linkki)

Katso myös BE-studio(ulkoinen linkki), jossa kerromme käytännön esimerkkien avulla mitä ammattimaista elintarviketoimintaa kotona voi harjoittaa. Saat neuvoja muun muassa miten käsittelet ja valmistat elintarvikkeita turvallisesti ja vastuullisesti sekä millaisia käytänteitä toiminnan aloittamiseen liittyy. 

Ympäristöneuvontaa pk-yrityksille

Ekokompassi tarjoaa räätälöityä neuvontaa ympäristöasioissa. Päämääränä on vahvistaa yritysten valmiuksia parantaa ympäristöasioiden hallintaa ja ekotehokkuutta. Lue lisää Ekokompassin verkkosivuilta(ulkoinen linkki).