Opetustoimen neuvonta ja asiakaspalvelu

Palvelunohjaus tapahtuu kaupungin keskitetystä palvelunumerosta. Yksiköiden yhteystidot löytyvät verkkosivuilta espoo.fi/perusopetus ja espoo.fi/lukiokoulutus

Yhteystiedot ja palvelut