Öljysäiliöt ja niiden poistaminen maaperästä

Käytöstä poistettu maanalainen öljy- tai kemikaalisäiliö on puhdistutettava ja nostettava maasta. Säiliön nostosta on ilmoitettava ympäristövalvonnalle hyvissä ajoin, sillä ympäristötarkastaja tarkastaa maaperän kunnon yleensä noston yhteydessä.  

Ympäristövalvonta voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen nostovelvollisuudesta, jos poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu vahinkoa muulle omaisuudelle. Hae poikkeuslupaa öljysäiliön nostovelvollisuudesta tällä lomakkeella

Lämmitysöljysäiliöiden käyttöön liittyy maaperän pilaantumisen riski. Sen takia maanalaiset öljy- ja polttoainesäiliöt ja muut kemikaalisäiliöt sekä tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevat maanpäälliset öljy- ja polttoainesäiliöt on tarkastettava säännöllisesti 2–10 vuoden välein. Öljysäiliön mahdollinen paluuputki on samalla tarkastettava painekokeella.  

Ympäristövalvonta suosittelee vanhojen öljysäiliöiden uusimista tai korvaamista muulla lämmitysjärjestelmällä. Uusia lämmitysöljysäiliöitä tai niiden putkistoja ei saa enää sijoittaa maan alle tärkeillä pohjavesialueilla. Uusien kiinteiden maanpäällisten säiliöiden tulee pohjavesialueilla olla kaksivaippaisia tai ne on varustettava suoja-altaalla, ja polttoneste tulee johtaa säiliöstä polttimolle yksiputkijärjestelmällä.  

Välittömästi torjuntaa vaativista öljy- ja kemikaalivahingoista pitää ilmoittaa heti yleiseen hätänumeroon 112. 

Niko Torvela

Ympäristötarkastaja+358 43 8265215Ympäristönsuojelu