Yksi tärkeä meluntorjuntakeino on liikenteen vähentäminen, sillä liikenne on merkittävin melulähde Espoossa. Liikenteen vähentämiseen tähtäävät keinot vähentävät myös melua, vaikka niiden pääasiallinen tarkoitus onkin vähentää ilmastopäästöjä. Myös kaavoituksella voidaan torjua melua. Muita meluntorjuntakeinoja ovat esimerkiksi meluesteiden rakentaminen ja suojavyöhykkeet. Niistä voit lukea lisää täältä. Meluntorjuntaa toteutetaan mm. toimintasuunnitelmalla, jossa esitetään toimenpiteitä ympäristömelun vähentämiseksi. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma

EU:n ympäristömeludirektiivin mukaan yli 100 000 asukkaan kaupunkien on tehtävä viiden vuoden välein meluselvitys ja sen pohjalta meluntorjunnan toimintasuunnitelma. Niiden tarkoituksena on etsiä keinoja, joiden avulla voidaan vähentää ympäristömelua ja sille altistumista. Ympäristömelu tarkoittaa ihmisen aiheuttamaa, ei-toivottua ulkomelua. 

Espoo on tehnyt viimeisimmän meluntorjunnan toimintasuunnitelman vuosiksi 2018-2022, ja se on ladattavissa tämän tekstin lopusta. Suunnitelma tehtiin yhdessä Kauniaisten kanssa. Meluselvitys ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma tehdään viiden vuoden välein. Suunnitelmassa pyritään ratkaisemaan meluselvityksessä havaittuja ongelmia. Tätä varten ehdotetaan toimenpiteitä, joilla melua ja sille altistumista pyritään ehkäisemään. 

Espoossa on tehty meluntorjunnan toimintasuunnitelman mukaisia toimia, joilla on vähennetty melulle altistumista. Meluesteitä on rakennettu mm. kehäteiden ja Turunväylän varsille. Espoossa on aloittanut liikennöimään useita sähköbusseja, mikä vähentää joukkoliikenteen melupäästöjä. Lisäksi sähköautojen latauspisteitä on lisätty ja kaupunkipyöräjärjestelmä on otettu käyttöön, mikä edistää hiljaisten liikkumismuotojen yleistymistä.