Puutarhajätteet, kuten risut ja lehdet voi kompostoida omalla kiinteistöllä avokompostissa tai suljetussa elintarvikekompostorissa. Pienet määrät voi viedä Sortti-asemille tai suuremmat määrät, kuten lavakuormat, Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen. Vastaanotto on maksullista. 

Puutarhajätteiden, kuten lehtien ja risujen vienti ja jättäminen yleisille metsä-, puisto-, viher-, katu- ja vesialueille on kielletty. Tämä ehkäisee myös vieraslajien leviämistä. 

Omenia, marjoja tai muita elintarvikkeita ei saa avokompostoida tai muuten kasata maatumaan. Elintarvikejätteet tulee kompostoida haittaeläimiltä suojatussa ja tiiviissä kompostorissa. Vaihtoehtoisesti ylimääräiset omenat tai marjat voi toimittaa biojätteenä tai sekajätteenä jätteenkäsittelyyn. 

Bokashi-kompostorilla fermentoitu biojäte tulee jatkokompostoida elintarvikkeille soveltuvassa kompostorissa. Bokashi-jäännöstä ei saa avokompostoida. Bokashilla fermentoitu ja vain osittain hiivojen yms. hajottama biojäte saattaa aiheuttaa avokompostissa hajuhaittaa, houkutella haittaeläimiä ja toimia niiden ravinnonlähteenä. 

Lue lisää kompostoinnista HSY:n kompostointisivustolta(ulkoinen linkki)