Jätevedet

Erilaiset jätevedet voivat aiheuttaa ympäristöhaittoja, kuten rehevöitymistä. Siksi jätevedet on puhdistettava ympäristön suojelemiseksi. Jätevesiasioita hoitaa monta eri toimijaa Espoossa ja seudullisesti. Katso, kehen ottaa yhteyttä.

Erilaiset jätevedet voivat aiheuttaa ympäristöhaittoja, kuten rehevöitymistä. Siksi jätevedet on puhdistettava ympäristön suojelemiseksi.  

Jätevesiviemäriverkoston alueella talousjätevedet tulee johtaa verkostoon, josta ne päätyvät keskusjätevedenpuhdistamolle. Espoossa jätevesiviemäriverkostoa hoitaa HSY(ulkoinen linkki) pois lukien yksittäiset aluepuhdistamot.  

Haja-asutusalueella viemäriverkoston ulkopuolella kiinteistönomistaja huolehtii itse talousjätevesien käsittelystä kiinteistökohtaisella käsittelyjärjestelmällä.

Lue lisää:

Jätevesiviemäri- ja vesijohtoverkoston alueella sijaitseva kiinteistö tulee liittää verkostoon. Liittämisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta. Sen myöntämisen ehtona on mm., että liittäminen muodostuu kohtuuttomaksi, käytössä on riittävästi laadukasta talousvettä ja jätevedet käsitellään asianmukaisesti.  Lue lisää jätevesiviemäri- ja vesijohtoverkostoon liittymisestä ja vapautuksen hakemisesta liittymiseen. 

Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön jätevedet kannattaa ja tulee käsitellä asianmukaisesti myös silloin, kun se on viemäriverkon ulkopuolella. Lue lisää haja-asutuksen jätevesien käsittelystä viemäriverkon ulkopuolella ja poikkeuksen hakemisesta jätevesijärjestelmän kunnostamisesta