Espoon ja Kirkkonummen rajalla sijaitsee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus, jota ylläpitää Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY). Alueella on erilaisia kiertotalouden toimintoja ja alueen nimi on nykyisin Ämmässuon ekoteollisuuskeskus. Näiden lisäksi HSY käsittelee Ämmässuolla pääkaupunkiseudun biojätteet ja kaatopaikalle otetaan vastaan erityisjätteitä. Lue lisää Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksesta(ulkoinen linkki).

Ämmässuon eri toimintoihin on useita ympäristölupia, jotka Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt. Ympäristölupien päävalvoja on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), joka on toimivaltainen viranomainen. Espoon kaupungilla valvonta kuuluu ympäristö- ja rakennusvalvontakeskukselle. Ämmässuon toimintojen ympäristövaikutuksia tarkkaillaan ja tulokset ovat asukkaiden nähtävillä. (ulkoinen linkki)