Jos olet kiinteistön omistaja tai haltija, sinulla on mahdollisuus hakea kiinteistöllesi kaavoitusta tietyin edellytyksin. Keskustele kuitenkin aina ensin Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa kyseisen alueen aluearkkitehdin kanssa mahdollisesta asemakaavoituksen käynnistämisestä tai kaavamuutoksen mahdollisuudesta ja hankkeen tarkoituksenmukaisuudesta.  

Asemakaavaa tai kaavamuutosta haetaan kaavoitushakemuksella. Hakemuslomake on liitetiedostona kohdassa ladattavat tiedostot. Voit täyttää ja jättää hakemuksen sähköisesti. Voit myös tulostaa lomakkeen itse ja jättää hakemuksen paperisena. 

Jos asemakaava tai kaavamuutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laaditaan kiinteistön omistajan tai haltijan aloitteesta, kunnalla on maankäyttö- ja rakennuslain 59 §:n mukaan oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Kaavoitushakemus sisältää sitoumuksen näiden kustannusten maksamisesta. 

Kaavoitushakemuksen liitteenä tulee olla seuraavat asiakirjat: 

  • selvitys kiinteistön omistus- tai hallintaoikeudesta (esimerkiksi lainhuutotodistus) 

  • kaupparekisteriote, josta selviää allekirjoitusoikeus (koskee esimerkiksi asunto-osakeyhtiötä, yritystä ja yhdistystä) 

  • asunto-osakeyhtiöllä myös ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta, josta selviää asia ja tarvittaessa kenelle annetaan valtuutus hakea kaavamuutosta 

  • tarvittaessa valtakirja. 

Toimita täytetty hakemus liitteineen Espoon kaupungin kirjaamoon (PL 1, 02070 Espoon kaupunki tai kirjaamo@espoo.fi.