Ekologisuus Finnoossa

Finnoota kehitetään energiatehokkaana kestävän kehityksen mallialueena.

Finnoon kehittämisessä huomioidaan energiatehokkuus ja kestävä kehitys aina kaavoituksesta energiankäyttöön ja rakennusmateriaaleihin.

Kestävä rakentaminen

Finnoosta tavoitellaan kestävän kaupunkirakentamisen edelläkävijää. Rakentamista ohjaavat vähäpäästöiset ja kestävät ratkaisut aina kaavoituksesta energiankäyttöön ja rakennusmateriaaleihin. Alueelle on tulossa muun muassa kaukolämpö- ja kaukokylmäjärjestelmät, joilla pyritään pitämään energiat suljetussa kierrossa. Djupsundsbäckenin alueelle suunnitellaan Suomen ensimmäistä geotermistä lähilämpöverkkoa, joka mahdollistaisi lämmitys- ja jäähdytysenergian osalta päästöttömän asuinalueen toteuttamisen.

Finnooseen valittavilta rakentajilta edellytetään myös sitoutumista rakennusten energiatehokkuutta edistäviin ratkaisuihin, joista yhtenä esimerkkinä on rakennusten energiankäytön mittaaminen.

Tutustu tarkemmin Finnoon rakentamiseen.

Luonto

Lähiluonto ja sen eläimistö on tärkeä osa Finnoota. Esimerkiksi Finnovikenin luontoarvot on tunnustettu ja ne huomioidaan alueen kehittyessä. Länsimetron asemien ympäristöt rakennetaan tehokkaasti ja luontoarvot huomioiden.

Lue lisää Finnoon luonnosta.

Espoonlahti