Finnoon rakentaminen

Finnoota rakennetaan läpi 2020-luvun. Rakentamista ohjaavat vähäpäästöiset ja kestävät ratkaisut.

Finnoosta tavoitellaan kestävän kaupunkirakentamisen edelläkävijää. Rakentamista ohjaavat vähäpäästöiset ja kestävät ratkaisut aina kaavoituksesta energiankäyttöön ja rakennusmateriaaleihin. Alueelle on tulossa muun muassa kaukolämpö- ja kaukokylmäjärjestelmät, joilla pyritään pitämään energiat suljetussa kierrossa. Djupsundsbäckenin alueelle suunnitellaan Suomen ensimmäistä geotermistä lähilämpöverkkoa, joka mahdollistaisi lämmitys- ja jäähdytysenergian osalta päästöttömän asuinalueen toteuttamisen.

Finnooseen valittavilta rakentajilta edellytetään myös sitoutumista rakennusten energiatehokkuutta edistäviin ratkaisuihin, joista yhtenä esimerkkinä on rakennusten energiankäytön mittaaminen.

Havainnekuva Finnoon keskuksesta.Kuva: Cederqvist & Jäntti Arkkitehdit Oy

Katuja, kevyen liikenteen yhteyksiä ja kunnallistekniikkaa rakennetaan Finnoossa kiihtyvään tahtiin sitä mukaa kuin kaavoitusta valmistuu.

Erikorkuiset rakennukset luovat Finnooseen kaupunkimaisen ilmeen. Huomattavan paljon Finnoosta on varattu puisto- ja virkistyalueiksi.

Uuden kaupunginosan rakentaminen jatkuu läpi 2020-luvun. Asuntorakentaminen metrokeskuksen läheisyydessä alkoi keväällä 2020, ja ensimmäiset asukkaat muuttivat koteihinsa vuoden 2021 syksyllä. Rakentaminen on tällä hetkellä vilkkainta Djupsundsbäckenin alueella Kaitaantien molemmin puolin.

Koko Finnoon alue on pääosiltaan valmis 2030-luvulla. Finnoon aluemallinnos(ulkoinen linkki) tarjoaa kuvan siitä, miltä Finnoon keskustassa tulee tulevaisuudessa näyttämään.

Espoonlahti