Varhaiskasvatuksen opettaja on ylpeä työstään

  • Opetus
  • Työ
1.9.2023 10.54Päivitetty: 11.9.2023 7.41
Sari Sillanpää.
Monikulttuurinen päiväkoti on Sarin mukaan suuri rikkaus.Kuva: Juho Kuva, Otavamedia

Sari Sillanpään lukioajan haaveena oli tulla biologian opettajaksi. Haave tavallaan toteutui, vaikkakaan ei ihan sellaisenaan. Nyt hän opettaa esikoululaisille varhaisia taitoja Tiistilänraitin päiväkodissa – usein luonnossa liikkuen.

Sari Sillanpään ura esikouluopettajaksi on ollut monipuolinen. Hän on työskennellyt pankissa ja aluepäällikkönä kaupan alalla sekä lukenut itsensä puutarhuriksi ja koulunkäynnin ohjaajaksi. Kaikissa ammateissa hän on toiminut myös kouluttajana ja opetustehtävissä.

Koulunkäynnin ohjaajana Sari tunsi tulleensa kotiin. Hän päätti hakea opiskelemaan kasvatustieteitä, sillä erityisesti varhaiskasvatus ja inkluusion eli yhteenkuulumisen ja osallisuuden toteutuminen kiinnostivat.

Viime syksynä 59-vuotias Sari valmistui Helsingin yliopistosta kasvatustieteiden kandidaatiksi. Syksyllä hän jatkaa erityisopettajan opintoja työn ohella.

Lapset ovat aktiivisia toimijoita

Tiistilänraitin päiväkoti tuli Sarille tutuksi jo opiskeluaikana. Monikulttuurinen päiväkoti on Sarista iso rikkaus, ja hänestä on upeaa tutustua eri taustoista tuleviin lapsiin ja aikuisiin. Myös henkilökunta on monikulttuurista.

– Talosta löytyy niin englannin, japanin, somalin, saksan kuin ranskan kielen puhujia. Esiopetuskieli on suomi, mutta tuemme kulttuurisesti jokaisen lapsen oman äidinkielen oppimista. Lapset lukevat kirjoja omalla äidinkielellään ja opettavat muille lapsille omia laulujaan.

Tiistilänraitissa lapset ovatkin aktiivisia toimijoita, jotka osallistuvat opetukseen ja pääsevät vaikuttamaan oman toiminnan suunnitteluun. Se tekee Sarille työstä arvokasta.

Ryhmässä, jossa Sari työskentelee, on 21 lasta. 12 heistä kuuluu Sarin esiopetusryhmään, josta yli puolet puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea. Osa heistä osaa suomea jonkin verran, osa ei lainkaan.

– Ryhmän tukena lisäresurssina on kielikaveri-lastenhoitaja, joka tukee lasten suomen kielen oppimista.

Hyvä johtaminen on kaiken perusta

Varhaiskasvatus on vaikeassa tilanteessa läpi Suomen. Henkilökunnasta on pulaa, ja palkkaus puhuttaa. Miten Sari näkee tilanteen Tiistilänraitissa?

– En näe täällä niitä ongelmia, joista mediassa puhutaan. Tosin olen vähän jäävi, koska olen tullut alalle valtavalla palolla. Mutta henkilökuntapula ei meillä ole niin suuri kuin monissa muissa päiväkodeissa. Mielestäni hyvällä johtamisella pystytään vaikuttamaan moneen asiaan.

Sari myöntää, että alalla on vielä paljon tehtävää, mutta hän on luottavainen, että myös palkkaukseen puututaan ajan myötä. Hän kuitenkin kokee, että Espoo panostaa palkan lisäksi paljon erilaisiin joustoihin: on liikuntasetelit, työmatkatuki, joustavat työajat ja mahdollisuus opiskella työn ohella.

Parasta Sarin työssä on saada olla lapsen äänenä luomassa yhdenvertaisuutta.

– Lapsuudessa luodaan perusta tulevalle: itsetuntemusta, oppimisen iloa ja itsensä kokeminen tärkeäksi. Olen tosi ylpeä työstäni.

(Teksti Jaana Kalliokoski. Teksti muokattu artikkelista, joka julkaistiin henkilöstölehti Espressissä 2/2023)

Lue lisää työskentelystä Espoon varhaiskasvatuksessa

  • Töissä Espoolla