Basic art education

Basic art education is goal-oriented education proceeding from level to level, offered primarily for children and young people.

Taiteen perusopetus antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään taiteen avulla ja myös jatkaa opintojaan harrastamansa taiteenalan ammatillisessa koulutuksessa. Taiteen perusopetusta annetaan yleisen ja laajan oppimäärän mukaan. Opetuksen pariin voi hakeutua varhaiskasvatusikäisenä, peruskoulun aikana tai sen jälkeen.

Espoossa taiteen perusopetusta annetaan kaikissa taiteen perusopetuksen oppiaineissa, arkkitehtuurissa, kuvataiteessa, käsityössä, mediataiteessa, musiikissa, sanataiteessa, sirkustaiteessa, tanssissa, sekä teatteritaiteessa.

Espoossa toimii 19 taiteen perusopetuksen oppilaitosta. Alta löydät linkit taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten nettisivuille sekä tiedon siitä, mitä taidelajeja oppilaitoksissa voi opiskella, kenelle opetus on suunnattu, ja kuinka opetukseen piiriin hakeudutaan. Opetus on maksullista. Saatavana on myös maksualennuksia ja vapaaoppilaspaikkoja.

Hakeutuminen taiteen perusopetuksen oppilaitokseksi

 

Taiteen perusopetuksen oppilaitokset Espoossa

Musiikki

Tanssi

Teatteri- ja sirkustaiteet

Arkkitehtuuri

Kuvataide ja käsityö

Sanataide

Mediataide