Ungdomsfullmäktige

Till Esbos ungdomsfullmäktige hör 40 aktiva ungdomar från Esbo som förenas av en vilja att påverka staden i frågor som gäller de unga. Ungdomsfullmäktige bevakar de ungas intressen, lyfter fram deras önskemål och berättar för beslutsfattarna vad ungdomarna tycker och tänker i aktuella frågor. Esbo ungdomsfullmäktige består av Esboungdomar i åldern 13–18 år.

Representation och verksamhet

Ungdomsfullmäktiges initiativ, ställningstaganden och utlåtanden