Västmetron

Västmetrons andra skede gav Esbo fem nya metrostationer. Trafiken på det nya avsnittet av metrobanan mellan Mattby och Stensvik inleddes den 3 december 2022.

Metron kör till Stensvik den 3 december 2022. Bilden är från Mattby.Bild: Timo Kauppila/ Indav

I den andra fasen av Västmetroprojekt byggdes en sju kilometer lång järnväg och fem nya stationer och ett sju kilometer långt spår som går till Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik. I Mossberget byggdes en underjordisk metrodepå. Västmetron kör hela den 21 kilometer långa sträckan under jorden, i två parallella tunnlar.

Kartorna över de nya stationerna finns på HRT:s hemsida(extern länk).

Förutom stationerna har byggts också sju schakt, som planerats för tryckutlämning, luftväxling och rökventilation. Schakten fungerar också som utrymningsvägar i nödsituationer.

Byggskedet vid alla fem stationer och järnvägar avslutades i maj 2022.  Avsnittet mellan Mattby och Stensvik har överlåts till HST 2022.

Västmetron började köra från Gräsviken till Mattby i november 2017

Passagerartrafiken mellan Gräsviken och Mattby inleddes 18.11.2017. Västmetron är för stunden 14 kilometer lång. Två av dess stationer (Drumsö och Björkholmen) ligger i Helsingfors och sex (Kägeludden, Aalto-universitetet, Hagalund, Idrottsparken, Ängskulla och Mattby) i Esbo.

Mer information om stationer.(extern länk)

Det finns två metrolinjer

Det finns två metrolinjer, av vilka den ena går mellan Stensvik och Nordsjö och den andra mellan Hagalund och Mellungsbacka. I östra ändan av metrobanan kör vartannat tåg till Mellungsbacka och varannan till Nordsjö. I västra ändan av metrobanan vänder vartannat tåg på dagen i Hagalund och vartannat kör till Mattby.

Under rusningstiden på morgonen och eftermiddagen är det sex minuter mellan metroturerna och då stannar ett metrotåg i Hagalund och Östra centrum var tredje minut och i Stensvik var sjätte minut.

Mitt på dagen och på lördagar kör metron till Stensvik med 7,5 minuters mellanrum och på söndagar med 10 minuters mellanrum.

På kvällar, ungefär kl. 20.30–23.30, och på lördag morgon kör alla metrotåg ända till Stensvik. Metrons turintervall är då 15 minuter, men eftersom båda linjerna då kör ända till Stensvik är turintervallet mellan Stensvik och Östra centrum 7,5 minuter.

Ansvaret för metrotrafiken ligger hos Stadstrafik Ab(extern länk), som också har ansvar för skötsel och underhåll av stationer och spår. Helsingforsregionens trafik(extern länk) (HRT) upphandlar och planerar kollektivtrafiken i sitt område. Länsimetro Oy har i uppgift att bygga, äga, utveckla och underhålla Västmetrons metrosystem, spår och stationer väster om Gräsviken. Investeringar och utveckling sker via Länsimetro Oy.  Organisation och beslutsfattande | Länsimetro Oy(extern länk)

Hela Esbo