Natur- och miljöobjekt i Esbos karttjänst

I Esbos karttjänst, kartat.espoo.fi/ims/sv, presenteras värdefulla och skyddade naturobjekt, såsom värdefulla vattendrag, värdefulla geologiska objekt, Natura-områden, naturskyddsområden, skyddade naturtyper och naturminnesmärken. Dessutom presenteras naturstigar och fågeltorn

Kontaktuppgifter och tjänster