Mödrarådgivningens tjänster

Mödrarådgivningen har som mål att stöda och trygga gravida mammors och de ofödda barnens hälsa. På rådgivningsbyrån diskuterar vi hela familjens hälsovanor samt de frågor och problem som de tar upp. Det är viktigt att också ta upp svåra saker som belastar familjen. På så sätt kan vi tillsammans med familjen och övriga samarbetspartner i ett så tidigt skede som möjligt komma åt att planera den hjälp och de stödåtgärder familjen kan behöva.

Kontaktuppgifter och tjänster