Lägessyn

Den lägessyn som bygglovet förutsätter ska genomföras på beställning av kunden genast efter att byggnadens grund är klar. Byggandet får inte fortskrida förrän det genom synen har konstaterats att byggnadens läge och höjdläge motsvarar det som anges i de fastställda huvudritningarna.

Kontaktuppgifter och tjänster