Kartkorg

eCity (Arska) är en e-tjänst i Esbo stad där du kan få basuppgifter för byggplanering och basritningar för byggnader i Esbo. Baskartor, jordmånskartor, byggbarhetsklassificeringar och data om borrprov av jordmånen. https://arska.espoo.fi/ ( på finska)

Kontaktuppgifter och tjänster