Jorddeponin ligger i Vinkelkärr, på adressen Vinkelkärrsvägen 11, 02820 Esbo. Till jorddeponin kan man enbart föra rena jord- och stenarter från Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Mottagningen av lass till jorddeponin och faktureringen av dem sker elektroniskt. Kundtjänsten betjänar i alla frågor som gäller användningen av tjänsten: vastaanottopisteet.espoo@palmia.fi, tel. 09 856 594 40

Kontaktuppgifter och tjänster