Gymnasieutbildning enligt specialuppgift

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat några gymnasier en speciell utbildningsuppgift. Studerande vid specialgymnasier kan lämna bort en del av de nationellt obligatoriska kurserna och i stället välja studier enligt gymnasiets specialuppgift. Studerande väljs enligt specifika urvalskriterier. Till specialgymnasiernas speciallinjer söker man via den gemensamma elevantagningen som ett annat sökobjekt än den övriga gymnasieutbildningen. Ytterligare upplysningar finns på gymnasiernas webbplatser. I Esbo fungerar följande specialgymnasier: - Etelä Tapiolan lukios IB-utbildning, - Olarin matematiikka- ja luonnontiedelukio, - Tapiolan musiikkilukio och - IB-utbildningen vid Mattlidens gymnasium.

Kontaktuppgifter och tjänster