Det svenska arbetarinstitutet Esbo Arbis

Esbo stads svenska arbetarinstitut Esbo Arbis erbjuder många slags kurser och evenemang. Man kan anmäla sig till Arbis antingen vid ett verksamhetsställe, per telefon eller elektroniskt via tjänsten Ilmonet. På Ilmonet kan du söka kurser med hjälp av ämne, undervisningsställe eller till exempel ett sökord. Du ser aktuella uppgifter om kurser och kursplatssituationen. Anmälan till kurser förutsätter första gången identifiering med bankkoder och registrering. Ytterligare upplysningar får du på Arbis webbplats.

Kontaktuppgifter och tjänster