Bestyrkande av köp

Överlåtelse av fastighet ska bestyrkas så att alla undertecknare är närvarande samtidigt. Överlåtelsen ska bestyrkas av ett köpvittne. Köpvittnerna, som är anstälda i Esbo stad är: Annamari Räty, puh. 050 5737264    Ari Piirainen, puh. 040 6817896  Susanna Vissisenaho, puh.050 5737508  Juho Toijanaho, puh. 040 6530232  Tuure Karjalainen, puh. 040 5062788  Använder du Fastighetsöverlåtelsetjänsten, www.kiinteistoasiat.fi, behöver du inget köpvittne.

Kontaktuppgifter och tjänster