Tillfällig inkvartering i skolornas lokaler

Tillfällig inkvartering i skolor är avsedd för personer som deltar i ett idrottsevenemang, kulturevenemang eller motsvarande evenemang eller läger i huvudstadsregionen, och som behöver inkvarteras tillfälligt. Sökanden ska vara en registrerad förening eller ett offentligt samfund (till exempel en skola i en annan kommun). När turer beviljas prioriteras registrerade föreningar i Esbo. Lokaler överlåts inte till privata personer, grupper eller företag.

Skolor som omfattas av ansökan

Tillfällig inkvartering till exempel under veckoslut eller skolornas lovtider kan sökas hos följande skolor:

  • Lagstad skola       
  • Lintumetsän koulu
  • Matinlahden koulu
  • Tapiolan koulu ja lukio
  • Bildningscentret Opinmäki
    Förfrågningar om inkvartering i bildningscentret Opinmäki: servicekoordinatorn, tfn 046 923 2943, opinmaki.info@espoo.fi 

Listan kan ändras årligen. Inkvartering i andra skolor avtalas från fall till fall.

Ansökan

Ärenden som gäller tillfällig inkvartering sköts inom idrottstjänsterna. Inkvarteringstillstånd ska sökas i god tid, minst en månad före inkvarteringen. Ansökningsblanketten finns i sidans nedre kant. Ansökan skickas till adressen liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi eller per post:

Idrottstjänsterna/lokalbokning
PB 34
02070 ESBO STAD

Obs! Också räddningsverket ska alltid underrättas om tillfällig inkvartering minst 14 dygn före inkvarteringen.

Beslut och avtal

Chefen för idrottstjänster fattar beslutet om inkvartering. Inkvarteringsbeslutet innefattar lokaler, till exempel klassrum, idrottslokaler med tillhörande lokaler (dusch- och omklädningsrum, toaletter). I beslutet ingår inga madrasser eller andra redskap som behövs för inkvartering. Mellan staden och sökanden ingås ett avtal där det avtalas närmare om de regler och villkor som ska iakttas vid tillfällig inkvartering, bland annat om iakttagande av räddningsverkets anvisningar, övervakning och städning. Avtalsmodellen finns i sidans nedre kant.

Måltidstjänster

Esbo Catering ansvarar för skolornas kökslokaler. Kökslokaler står i regel inte till förfogande för en grupp som inkvarteras. Om sökanden vill ha till exempel frukostservering under inkvarteringen, ska hen kontakta Esbo Catering, tfn 050 566 4517 eller 050 428 9474.

Ersättning

För tillfällig inkvartering tas det ut en ersättning på 100 euro/skola/inkvartering samt 5 euro/person/natt. Priserna inkluderar mervärdesskatt. Om sökanden behöver andra lokaler i skolan, tas för dem ut en av nämnden fastställd användningsavgift enligt användningstimmarna. Dessutom tar Esbo Catering ut avgifter för eventuella måltidstjänster.

Förfrågningar: liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi

Tilläggsinformation