På Seniorrådgivningen Nestor främjar vi de äldres välmående och möjligheter att klara sig hemma. Vi erbjuder äldre rådgivning och söker lösningar på frågor i vardagen. Dessutom gör vi bedömningar och fattar beslut om de tjänster som erbjuds i hemmet. Nestors tjänster är avsedda för seniorer i Esbo och deras anhöriga eller närstående. Du kan be Nestor om hjälp till exempel med följande saker: - Att hitta lämpliga hobbygrupper eller nya vänner - Att röra sig och uträtta ärenden - Frivilligverksamhet - Veterantjänster - Stöd för närståendevård (för närståendevårdare som vårdar personer över 65 år) - Tjänster för personer med minnessjukdomar - Problem kring boende eller ekonomi - Hemvårdens tjänster - Att söka sig till serviceboende Du kan göra en anmälan till Nestor om du oroar dig över någon i din närmaste krets, som inte själv förmår skaffa hjälp eller förstår sitt behov av hjälp.

Seniorrådgivningen Nestor

Från och med den 20 december 2022 betjänas de äldre och deras anhöriga i Västra Nyland av välfärdsområdets gemensamma Seniori-info. De kommunspecifika rådgivningsnumren tas ur bruk. Från Seniori-info kan du få hjälp med frågor som rör välbefinnande, åldrande och service för äldre (t.ex. närståendevård, minnessjukdomar, boende). All service för äldre kommer i framtiden att ske centralt genom ett nummer i området.

Seniori-info, som startar den 20 december 2022, är tillgänglig på vardagar 9-15 via telefon och e-post:

• Esbo, Grankulla och Kyrkslätt (östra regionen)

o Telefon: 029 1512 270

o E-post: seniori-info.ita@luvn.fi