Seniorrådgivningen Nestor

På Seniorrådgivningen Nestor främjar vi de äldres välmående och möjligheter att klara sig hemma. Vi erbjuder äldre rådgivning och söker lösningar på frågor i vardagen. Dessutom gör vi bedömningar och fattar beslut om de tjänster som erbjuds i hemmet. Nestors tjänster är avsedda för seniorer i Esbo och deras anhöriga eller närstående. Du kan be Nestor om hjälp till exempel med följande saker: - Att hitta lämpliga hobbygrupper eller nya vänner - Att röra sig och uträtta ärenden - Frivilligverksamhet - Veterantjänster - Stöd för närståendevård (för närståendevårdare som vårdar personer över 65 år) - Tjänster för personer med minnessjukdomar - Problem kring boende eller ekonomi - Hemvårdens tjänster - Att söka sig till serviceboende Du kan göra en anmälan till Nestor om du oroar dig över någon i din närmaste krets, som inte själv förmår skaffa hjälp eller förstår sitt behov av hjälp.

Seniorrådgivningen Nestor

09 816 33 333 PB 2308, 02070 ESBO STAD

Telefonitjänsten finns tillgänglig 3 vardagar kl. 9–15.

Det finns en rusning i Nestoris telefontjänst är. Tyvärr kan det ta lite längre tid än vanligt innan vi svarar ditt samtal. Vi beklagar situationen.