Seniorrådgivningen Nestor

På Seniorrådgivningen Nestor främjar vi de äldres välmående och möjligheter att klara sig hemma. Vi erbjuder äldre rådgivning och söker lösningar på frågor i vardagen. Dessutom gör vi bedömningar och fattar beslut om de tjänster som erbjuds i hemmet. Nestors tjänster är avsedda för seniorer i Esbo och deras anhöriga eller närstående. Du kan be Nestor om hjälp till exempel med följande saker: - Att hitta lämpliga hobbygrupper eller nya vänner - Att röra sig och uträtta ärenden - Frivilligverksamhet - Veterantjänster - Stöd för närståendevård (för närståendevårdare som vårdar personer över 65 år) - Tjänster för personer med minnessjukdomar - Problem kring boende eller ekonomi - Hemvårdens tjänster - Att söka sig till serviceboende Du kan göra en anmälan till Nestor om du oroar dig över någon i din närmaste krets, som inte själv förmår skaffa hjälp eller förstår sitt behov av hjälp.

Seniorrådgivningen Nestor

09 816 33 333 PB 2308, 02070 ESBO STAD

Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 9 –15.