Esbo Senioripaku

Esbo Senioripaku, hobbybilen för seniorer erbjuder meningsfulla aktiviteter för de äldre. Senioripaku kommer att stanna vid förutbestämda hållplatser under sommaren 2022.

Senioripaku erbjuder seniorrådgivning, träningsvägledning, gym- och dansstunder, mångsidigt konst- och kulturellt innehåll vid hållplatserna och gör det möjligt att samarbeta tillsammans. Aktiviteter är en del av jubileumsårets Esbo 50 år som stad program.

Senioripaku åker runt i Esbo på tisdagar och torsdagar kl. 13.30–15.00 fram till slutet av september enligt stoppschemat. Schemat uppdateras på denna sida varje månad.

Stoppschema

Senioripakus bakgrund

Senioripakus verksamhet kompletterar stadens befintliga tjänster för äldre. Verksamheten bedrivs i samarbete mellan äldretjänsten, idrotts- och kulturtjänsten samt organisationer och frivilliga aktörer, där de äldre deltar i själva planeringen av verksamheten. Senioripaku är en del av utvecklingsprogrammet Ett välmående Esbo.

Idén till Senioripaku har tagits fram vid yrkeshögskolorna i huvudstadsregionen som en del av Seniorit Tikissä-projektet.

Bild: Eemeli Sarka, Omnipress

Mariina Kortesmäki

Senioripaku koordinator0406365903
Hela Esbo