Tillgänglighet i Sellosalen

  • Lätt tillträde för rörelsehämmade.
  • Lätt tillträde för synskadade.
  • Salen är utrustad med en hörslinga  för hörselskadade (raderna 4, 5, 7, 8, 10, 11 och 13).
  • Utrymmet har trådlös internetförbindelse (wlan).

 

-  Parkeringsplatser för rörelsehämmade är utmärkta i köpcentret Sellos parkeringshall, med skyltning till Sellosalen
- Från parkeringshallen kommer man hinderfritt via Sello biblioteks hiss till Sellosalens huvudentré.
Då bibliotekets hiss inte är i bruk kommer man hinderfritt till parkeringshallen via hissarna i Sello fritidscentrum (Finnkino).
- Inom- och utomhus finns hinderfria och jämna gångleder.
- I lokalen finns WC för rörelsehämmade.
- Biljettförsäljningen är tillgänglig utan hinder.
- Läktaren har platser för rullstolar (rad 1: platser 1, 3, 19, 21).
- Vid läktaren och i auditorierna finns ett jordat eluttag.

Alberga