Flygfoto över planområdet. Planområdet avgränsas med en grön linje.
Flygbild från år 2021. Planområdet avgränsas med en grön linje.Bild: Esbo stad

Träskända gårds gamla tvättstuga

DetaljplaneringEsbo centrum

Träskända gårds tvättstuga, som byggdes på 1860-talet, är en skyddad byggnad. I detaljplanen ändras användningsändamålet så att till exempel bostads-, kontors- och/eller kaféverksamhet tillåts. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 6.2.–7.3.2023.

Plannamn

Träskända gårds gamla tvättstuga

Distrikt nummer

150903

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Beredning

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede. 

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? 

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg. 

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Juha Miettinen

detaljplaneingenjör+358 40 5089198Teknikvägen 15, Otnäs

Annika Tuominen

landskapsarkitekt+358 40 6369410Teknikvägen 15, Otnäs

Ville Keskisaari

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 40 6369903Teknikvägen 15, Otnäs
I det finskspråkiga nyhetsbrevet Påverka nu berättas om vilka projekt du just nu kan påverka och vad som händer i ditt närområde. Dessutom får du information om kommande invånarmöten. Brevet skickas till din e-post varannan vecka. Beställ genom att klicka på bilden!