Bra resultat för insamlingen av generatorer och värmare till Ukraina i huvudstadsregionen

24.2.2023 8.00Uppdaterad: 24.2.2023 8.40
Lärarna och studerandena på logistikprogrammet vid yrkesläroanstalten Varia i Vanda packade donationerna till Generators of Hope-insamlingen för transport till Ukraina. (Bild: Jyri Huhtala/Vanda stad)
Lärarna och studerandena på logistikprogrammet vid yrkesläroanstalten Varia i Vanda packade donationerna till Generators of Hope-insamlingen för transport till Ukraina. (Bild: Jyri Huhtala/Vanda stad)Bild: Jyri Huhtala

Helsingfors, Esbo och Vanda städer har deltagit i Europaparlamentets och nätverket Eurocities kampanj Generators of Hope där man samlade in nya och begagnade generatorer och enheter för elproduktion och uppvärmning till Ukraina. Insamlingen var öppen för alla i huvudstadsregionen 30.1–10.2 och resultatet blev nästan 120 aggregat, generatorer, värmare och andra redskap.

Lärarna och studerandena på logistikprogrammet vid yrkesläroanstalten Varia i Vanda packade donationerna till Generators of Hope-insamlingen för transport till Ukraina. (Bild: Jyri Huhtala/Vanda stad)

Materialet transporteras till Ukraina under mars via EU:s civilskyddsmekanism i samarbete med Försörjningsberedskapscentralen. På så sätt hamnar materialet på rätt platser i Ukraina.

”Städerna donerade även själv material till insamlingen, men utan stödet från utomstående aktörer hade insamlingens resultat inte varit alls lika imponerande. Varje donation hjälper de nödställda i Ukraina och vi tackar varmt alla som bidragit”, säger Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen. Esbo stadsdirektör Jukka Mäkelä och Vanda stadsdirektör Ritva Viljanen ansluter sig till hans ord.

Helsingforsregionens handelskammare bistod insamlingens kommunikation och genomförande.

”Kampanjen Generators of Hope gav våra medlemsföretag ett bra tillfälle att göra något konkret för ukrainarna. Jag är verkligen glad över företagens vilja att delta i biståndet”, säger vd Pia Pakarinen.

Donatorerna i kampanjen Generators of Hope i huvudstadsregionen

Aktörerna som listas nedan har deltagit i Generators of Hope-insamlingen och gett sitt samtycke till att deras namn publiceras. Utöver dessa medverkade 27 donatorer som inte ville att deras namn publiceras.

Helsingfors, Esbo och Vanda städer tackar varje donator samt lärarna och studerandena på logistikprogrammet vid yrkesläroanstalten Varia i Vanda som packade donationerna för transport till Ukraina.

Arkitektbyrån Design Team Oy
Emaus Simo
Haucon Oy
Heinolan Regatta
Hellström Mikko
Hietanen Jorma
Holthöfer Harry
Karis Rotaryklubb
Kaustinen Niklas
Kortelainen Mauno
Kujala Anssi
Körhämö Tapio
Laasanen Mervi
Laine Tuomo och Eeva
Leino Antti
Liljeström Sanna
L&T Ympäristöpalvelut Oy
Molarius Päivi
Myllymaa Eliisa och Jari
Mäntymäki Matti
NedoCom Oy
Nyberg Kristian
Oy CC-Company Teknokemia
PDI Services Oy
Pennanen Markku
Pohjolan-Pirhonen Antti
Rasilainen Risto
Snabb Tomas
Sundström Toni
Särkijärvi Jouni
Tanskanen Jari
Teerilahti Mikael
Travan Juha
Tuominen Martti
Vaaramo Pekka
Valtonen Heikki
van Houtum Matias
Vauhkonen Seppo
Vuorio Pami
Vännerna på Uppbyvägen 6

Många sätt att hjälpa ukrainarna

Du kan hjälpa Ukraina och ukrainare genom donationer till internationella insamlingar som ordnas av bland annat följande organisationer: Röda Korset, Unicef, Rädda barnen, SOS Barnbyar, Plan International, UN Women, World Vision och Fida, Kyrkans utlandshjälp och Ukrainska föreningen i Finland (autaukrainaa.fi). Du kan också hjälpa genom frivilligarbete och genom att donera till exempel kläder och föremål. Vi har sammanställt information om olika sätt att hjälpa på sidan Den humanitära krisen i Ukraina – möjligheter att hjälpa i huvudstadsregionen (på finska). (extern länk)

Se videon av Generators of Hope-insamlingen (på finska)(extern länk).

Bilden från vänster Esbo stadsdirektör Jukka Mäkelä, Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen och Vanda stadsdirektör Ritva Viljanen. (Bild: Kimmo Brandt)
  • Ukraina