Microsoft och Fortum ingår samarbete – Microsoft bygger ett datacenterområde i Esbo för att producera utsläppsfri fjärrvärme för Fortums kunder i huvudstadsregionen

25.3.2022 8.13

"Det nya datacenterområdet ska ytterligare förstärka Esbos ställning som en innovativ föregångare inom hållbar utveckling. Användning av ren spillvärme som fjärrvärme ska avsevärt bidra till vårt mål mot ett kolneutralt Esbo 2030", konstaterar stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Microsoft och Fortum har idag offentliggjort ett globalt unikt gemensamt projekt, där Microsoft bygger ett nytt datacenterområde i huvudstadsregionen och där Fortum storskaligt återvinner datacentrens spillvärme till fjärrvärmenätet. Investeringen svarar på den ständigt ökande efterfrågan på molntjänster i Finland. Det nya datacenterområdet erbjuder finländska organisationer inom den offentliga sektorn, stora och små företag samt privatpersoner tillförlitliga, skalande och datasäkra molntjänster samt möjlighet att lagra sina data i Finland och utnyttja molntjänsterna med mycket kort svarstid.

Fortum återvinner den spillvärme som uppstår från kylning av servrar vid datacentren till fjärrvärme i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Det handlar om världens största projekt för återvinning av spillvärme från datacenter och troligen en av de största enskilda ICT-investeringarna i Finlands historia. Den el som ska användas i framtida datacenter är utsläppsfri. När datacentren färdigställs, uppnår man med hjälp av dem en permanent minskning på 400 000 ton koldioxid per år.

Det som också gör projektet unikt är att Fortum redan från början har planerat projektet och placeringen av datacentren så att spillvärme direkt kan återvinnas från dem till fjärrvärmenätet. Projektet har förberetts i flera år tillsammans med städer, kommuner, experter och andra partner. Den utsläppsfria spillvärmen från datacentren ska täcka cirka 40 procent av värmebehovet hos cirka 250 000 fjärrvärmeanvändare i Esbo, Grankulla och Kyrkslätt.

I skarven mellan digitalisering och energiomvälvning

"Alla vinner på beslutet att investera i ett datacenter som också producerar värme till våra städer och hem. Det sätter fart på Finlands digitala tillväxt och samtidigt rengör vårt energisystem. Jag hoppas att detta samarbete banar vägen för andra länder och städer som letar efter medel att kombinera övergången till klimatneutralitet och den digitala konkurrenskraften", säger statsminister Sanna Marin.

"Finland är ett ledande land inom digitalisering och innovation, där företag i världsklass och en progressiv offentlig sektor aktivt främjar den digitala omvälvningen av samhället och företagen", säger Cindy Rose, direktör för regionen Västeuropa hos Microsoft. "Vi är enormt stolta över att vårt nya datacenterområde stöder Finlands digitalisering och samtidigt värmer upp finländska hem och företag och hjälper kommunerna i huvudstadsregionen att uppnå sina utsläppsmål".

"Datacentren möjliggör digitalisering och skapar därmed mycket välbefinnande i världen. De ger även en till stor del outnyttjad och utsläppsfri värmekälla som under ideala omständigheter kan användas mycket energieffektivt. För fyra år sedan började våra kollegor leta efter en datacenterleverantör, som tillsammans med oss i Esbo, Kyrkslätt och Grankulla skulle vara redo att implementera klimatvänliga lösningar på en oerhörd stor skala. Jag kan glatt konstatera att sökningen nu är över", säger Markus Rauramo, VD för Fortum.

Microsoft har över 45 000 kommersiella klienter och 2 000 partnerföretag i Finland. Nästan alla finländare använder Microsofts tjänster. Flera klienter, såsom Nokia, Elisa, Fortum, S-Pankki, Tietoevry, HUS, Skatt och Valtori, har uttryckt sitt intresse för det nya datacenterområdet.

Fingrid ansvarar för de investeringar i eldistribution som projektet kräver. "Fingrid är Finlands stamnätsbolag som ansvarar för säker elöverföring. I Finland är elöverföringssäkerheten bland de främsta i världen. Vi är stolta över att kunna vara med och skapa möjligheter för ett så stort industriellt projekt. I ett krävande projekt har vi för vår klient hittat en lösning som garanterar tillförlitlig tillgång på el", säger Jukka Ruusunen, VD för Fingrid.

Det nya datacenterområde som offentliggjordes idag spelar en väsentlig roll för att sätta fart på Finlands digitala omvälvning. Enligt forskningsinstitut IDC:s uppskattning skulle Microsoft, dess ekosystem och molnkunder tillsammans kunna generera ny kumulativ omsättning på över 17,2 miljarder euro och skapa över 11 000 arbetsplatser för IT-experter.

"Med hjälp av datacenterområdet kan företag, den offentliga sektorn, forskningsorganisationer och högskolor effektivare utnyttja molntjänster inom innovationsverksamhet, digitaliseringsprojekt och utökande av databaserad affärsverksamhet", säger Pekka Horo, Finlands landsdirektör för Microsoft. "Det är viktigt för samhället och för hela planeten att den ständigt ökande efterfrågan på molntjänster besvaras med så klimat- och energieffektiva lösningar som möjligt".

Det nya datacenterområdet ska bli en del av Microsofts globala molninfrastruktur, som omfattar över 60 datacenterområden, över 200 datacenter och över 280 000 kilometer optofiberkabel. Microsofts molninfrastruktur betjänar mer än en miljard kunder i 140 länder.

"Det gemensamma projekt som offentliggjordes idag befinner sig i skarven mellan två megatrender: digitalisering och energiomvälvning", konstaterar Cindy Rose. "Microsoft och Fortum bidrar till projektet med molntjänster i världsklass och expertis på energilösningar. Vårt gemensamma projekt ska ändra hela branschens tänkande och planeringen av datacenter."

Omfattande klimatfördelar från datacenterområdet

Fortum kan genom att återvinna spillvärme erbjuda hushåll, tjänster och företag inom fjärrvärmeområdet ren, förmånlig och tillförlitlig uppvärmning. Detta ska möjliggöra produktion av kolneutral fjärrvärme mot slutet av 2020-talet. Efter att återvinningen har inletts ska cirka 60 procent av områdets uppvärmning produceras med klimatvänlig spillvärme, varav 40 procent fås från det nya datacenterområdet och resten exempelvis från renat avloppsvatten.

"Forums strategiska prioritering är att tillsammans med sina partner utveckla lösningar som bekämpar klimatförändringen. Detta projekt är ett viktigt steg mot ett kolneutralt Finland, och vi hos Fortum är stolta över att tillsammans med Microsoft kunna ta det", konstaterar Markus Rauramo, VD för Fortum.

All el som datacenterområdet använder och den spillvärme som därmed uppstår är utsläppsfri. Återvinning av spillvärme ska ersätta kol och minska användningen av gas vid produktion av fjärrvärme. Detta ska minska koldioxidutsläppen från fjärrvärme med cirka 400 000 ton per år. Då effekten av den ständigt stramare utsläppshandeln upphör, ska projektet för sin del också säkerställa fjärrvärmens konkurrenskraft och bidra till att hålla priserna stabila.

"Finland vill vara ett mål för investeringar och fortsätta arbetet gällande pragmatisk reglering och hög kompetens. Med andra ord måste vi vidta åtgärder för att ligga i framkant. Det krävs också energieffektiva lösningar som snabbt och på en stor skala minskar utsläpp från uppvärmningen, så att Finland kan uppnå sina ambitiösa klimatmål. Sådana lösningar kan implementeras i synnerhet i städer med fjärrvärmenät. Investeringar i utsläppsfri inhemsk energiproduktion och återvinning av ren värme ökar också andelen inhemsk energi", konstaterar näringsminister Mika Lintilä.

Det nya datacenterområdet är en unik chans för städer och kommuner i området. Förutom att skapa nya utbildnings-, fortbildnings- och arbetsmöjligheter bidrar det också avsevärt till Esbo stads, Kyrkslätts och Grankullas utsläppsminskningsmål. Återvinning av spillvärme från datacenterområdet till fjärrvärme bidrar till att på en stor skala och till ett stabilt pris minska värmeanvändarnas kolavtryck.

"Det nya datacenterområdet ska ytterligare förstärka Esbos ställning som en innovativ föregångare inom hållbar utveckling. Konkurrensen om investeringar i datacenter är tuff i hela världen, men tack vare det utmärkta samarbetet och den utmärkta investeringsmiljön skapades en lösning som alla från den nationella nivån till lokalbefolkningen har nytta av. Användningen av ren spillvärme som fjärrvärme bidrar avsevärt till vårt mål mot ett kolneutralt Esbo 2030. Vi är mycket glada över samarbetet mellan Fortum och Microsoft och vi välkomnar det", säger Jukka Mäkelä, Esbo stadsdirektör.

See också esbo.fi > Hållbar utveckling

  • Hållbar utveckling
  • Företagande
  • Klimat